mıhlama

mezzosoprano

İtalyanca mezzo-soprano "orta-yüksek, müzikte kadın sesinin orta perdesi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca mezzo "orta" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen medius sözcüğünden evrilmiştir. ) ve İtalyanca soprano sözcüklerinin bileşiğidir.

mıcır

Ermenice mcir մճիր z "taş veya kömür kırıntısı, çakıl" sözcüğü ile eş kökenlidir.

mıç|mak

Türkiye Türkçesi sıç- "dışkılamak" fiilinden türetilmiştir.

mığrı

Yeni Yunanca mungrí veya mugrí μουγγρί z "bir tür yılan balığı, conger" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca moungrízō μουγκρίζω z "salyalamak, cıvımak" fiili ile eş kökenlidir. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 1148 "slobber")

mıh

Farsça ve Orta Farsça mēχ veya mīχ ميخ z "çivi, özellikle tahta çivi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Sanskritçe mayūkha "büyük tahta çivi" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

mıhlama
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

mıhla [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
mıhla (İzmir, Yozgat, Kayseri, Erzurum; mıhlama (Ankara, Malatya): soğan ve kıyma ile pişirilen yumurta; (Niğde) yumurta ile yoğurttan yapılan yemek. muhlama "Doğu Karadeniz'e özgü peynir tavası" [ Milliyet - gazete, 1969]
Rize'nin kendine has özelliği olan yemekleri hamsikoli, içlitavalı ve muhlama

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Ek açıklama

Arapça muqla "göz" ile ilgisi olmadığı açıktır. Eren'in önerdiği < Ermenice muχ մուխ "duman" yorumu da mesnetsizdir.


15.11.2019
mıknatıs

Arapça ve Farsça miġnaṭīs veya miḳnaṭīs مغنطيس z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca magnḗtis líthos λίθος μαγνήτις z "Magnesia taşı, mıknatıs" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Magnēsia μαγνήσια z "Tesalya'da bir kent" özel adından türetilmiştir.

mıncık

çocuk dilinden türetilmiştir.

mıntıka

Arapça ntḳ kökünden gelen minṭaḳa(t) منطقة z "tokalı kuşak, kemer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça niṭāḳ نطاق z "kuşak, kordon" sözcüğü ile eş kökenlidir.

mır

"alçak sesle konuşma sesi, kedi sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

mırın kırın

mır "mırıldanma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.