mışıl

mırlan

Yeni Yunanca yazılı örneği bulunmayan *merlanos "mezgit balığı, merlangus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen merlangus veya merlingus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca yazılı örneği bulunmayan *merlingo "deniz yavrusu" biçiminden alıntıdır. Almanca biçim Eski Yüksek Almanca meri "deniz" sözcüğünün küçültme halidir. Almanca sözcük Latince aynı anlama gelen mare sözcüğünden alıntıdır.

mırmır

Yeni Yunanca murmúri μουρμούρι z "mercana benzer bir balık, lithognathus mormyrus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen mormora veya murmura veya marmora sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen marbré sözcüğü ile eş kökenlidir.

mırra

Arapça mrr kökünden gelen mirra(t) مرّة z "öd" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça marra مرّ z "acı idi" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice mrīrtā מרירתא z "acı, öd" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen martu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

mısır

Mısır "ülke adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen miṣr مصر z özel adından alıntıdır.

mısra

Arapça ṣrˁ kökünden gelen miṣrāˁ مصراع z "1. kapının iki kanadından her biri, 2. bir beytin iki kısmından her biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaraˁa صرع z "yere indirdi, düşürdü" fiilinin mifˁal vezninde alet adııdır.

mışıl
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: mışıltı [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
yanında yatan daχı bir kimesne ola ki muşuldusı cāna cān kata Türkiye Türkçesi: mış mış [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
uykuda χorlar gibi mış mış uyur (...) seherde burnun kuyruğı altına sokup muşıl muşıl uyur

Köken

"uyuma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

Benzer sözcükler

mışıl mışıl, mışıldamak, mışıltı


21.05.2015
mıymıntı

mıy veya mıymıy "yakınma sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +tI ekiyle türetilmiştir.

mız

mıy veya mız "yakınma sesi" anlamında ses yansımalı sözcüktür.

mızık

Türkiye Türkçesi mızı- veya mızıt- "oyunbozanlık etmek" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil mız "şikayet ve sıkıntı sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

mızıka

İtalyanca musica "müzik, musıki" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Eski Yunanca mousikḗ μουσική z sözcüğünden alıntıdır.

mızrak

Arapça zrḳ kökünden gelen mizrāḳ مزراق z "kargı, süngü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zaraḳa زرق z "1. göz belertti, 2. mızrak sapladı" fiilinin mifˁāl vezninde alet adııdır.