mışıl

mırlan

Yun *merlanos mezgit balığı, merlangus OLat merlangus/merlingus a.a. EYAlm *merlingo [küç.] deniz yavrusu EYAlm meri deniz Lat mare a.a.

mırmır

Yun murmúri μουρμούρι zmercana benzer bir balık, lithognathus mormyrus ≈ İt mormora/murmura/marmora a.a. ≈ Fr marbré a.a.

mırra

Ar mirra(t) مرّة z [#mrr fiˁla(t) mr.] öd Ar marra مرّ zacı idi (≈ Aram mrīrtā מרירתא zacı, öd ≈ Akad martu a.a. )

mısır

öz Mısır ülke adı Ar miṣr مصر za.a.

mısra

Ar miṣrāˁ مصراع z [#ṣrˁ mifˁal ia.] 1. kapının iki kanadından her biri, 2. bir beytin iki kısmından her biri Ar ṣaraˁa صرع zyere indirdi, düşürdü

mışıl

TTü: mışıltı [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
yanında yatan daχı bir kimesne ola ki muşuldusı cāna cān kata TTü: mış mış [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
uykuda χorlar gibi mış mış uyur (...) seherde burnun kuyruğı altına sokup muşıl muşıl uyur

onom uyuma sesi

Benzer sözcükler: mışıl mışıl, mışıldamak, mışıltı


21.05.2015
mıymıntı

onom mıy/mıymıy yakınma sesi +tI

mız

onom mıy/mız yakınma sesi

mızık

TTü mızı-/mızıt- oyunbozanlık etmek onom mız şikayet ve sıkıntı sesi

mızıka

İt musica müzik, musıki EYun mousikḗ μουσική z

mızrak

Ar mizrāḳ مزراق z [#zrḳ mifˁāl ia.] kargı, süngü Ar zaraḳa زرق z1. göz belertti, 2. mızrak sapladı