müzik

müzehhep

Ar muḏahhab مذهّب z [#ḏhb mufaˁˁal II mef.] altınla işlenmiş, altın yaldızlı Ar ḏahhaba ذَهَّبَ z [II f.] altın kapladı, altın işledi

müzekker

Ar muḏakkar مذكّر z [#ḏkr mufaˁˁal II mef.] gramerde eril Ar ḏakar ذكر zerkek, penis

müzekkere

Ar muḏakkir مذكّرة z [#ḏkr mufaˁˁil II fa.] hatırlatan, anımsatıcı, erkekleştiren Ar ḏakara ذكر zandı

müzevvir

Ar muzawwir مزوّر z [#zwr mufaˁˁil II fa.] tezvir eden, sahteci, yalancı Ar zawwara زَوَّرَ z [II f.] 1. konuk ağırladı, 2. sahte konuştu Ar zāra ziyaret etti

müzeyyen

Ar muzayyan مزيَّن z [#zyn mufaˁˁal II mef.] bezenmiş Ar zāna زَانَ zbezedi

müzik

[ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı, 1930]
müzik: Musiki.

Fr musique EYun mousikḗ μουσική z EYun Moúsa Mούσα zilham perisi +ik°

 musiki

Not: Yunan kökenli olup Arapça üzerinden alınan musıkî yerine sözcüğün Fransızca biçimi 20. yy başından itibaren özellikle Batı kökenli müzik türlerini ifadede tercih edilmiştir.

Benzer sözcükler: etnomüzikoloji, müzikalite, müzikolog, müzikoloji, müziksever

Bu maddeye gönderenler: müzikal, müzikhol, müzisyen


31.08.2012
müzikal

Fr comédie musicale müzikli oyun Fr musical müzikli

müzikhol

İng music-hall müzik çalınan halka açık salon

müzisyen

Fr musicien müzikçi, müzik sanatçısı

müzmin

Ar muzmin مزمن z [#zmn mufˁil IV fa.] çok uzun süren, süreğen, kronik (hastalık) Ar zamān süre, çağ, zaman

na+

Fa nā- olumsuzluk ve yoksunluk öneki << EFa/OFa na olumsuzluk ve yoksunluk edatı << HAvr *ne olumsuzluk edatı