müzeyyen

müze

Fransızca musée sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mouseîon μουσεῖον z "Mousa'lar tapınağı, Mousa'lara adanmış yer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca Moûsa μοῦσα z "sanat tanrıçası" sözcüğünden +ion ekiyle türetilmiştir.

müzehhep

Arapça ḏhb kökünden gelen muḏahhab مذهّب z "altınla işlenmiş, altın yaldızlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏahhaba ذَهَّبَ z "altın kapladı, altın işledi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müzekker

Arapça ḏkr kökünden gelen muḏakkar مذكّر z "gramerde eril" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏakar ذكر z "erkek, penis" sözcüğünden alıntıdır.

müzekkere

Arapça ḏkr kökünden gelen muḏakkir مذكّرة z "hatırlatan, anımsatıcı, erkekleştiren" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ḏakara ذكر z "andı" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müzevvir

Arapça zwr kökünden gelen muzawwir مزوّر z "tezvir eden, sahteci, yalancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zawwara زَوَّرَ z "1. konuk ağırladı, 2. sahte konuştu" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça zāra "ziyaret etti" fiilinin (II) fiilidir.

müzeyyen
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
hem mükerrem hem müzeyyen hem ˁazīz

Köken

Arapça zyn kökünden gelen muzayyan مزيَّن z "bezenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zāna زَانَ z "bezedi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için tezyin maddesine bakınız.


28.04.2015
müzik

Fransızca musique sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mousikḗ μουσική z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca Moúsa Mούσα z "ilham perisi" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

müzikal

Fransızca comédie musicale "müzikli oyun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca musical "müzikli" sözcüğünden türetilmiştir.

müzikhol

İngilizce music-hall "müzik çalınan halka açık salon" sözcüğünden alıntıdır.

müzisyen

Fransızca musicien "müzikçi, müzik sanatçısı" sözcüğünden alıntıdır.

müzmin

Arapça zmn kökünden gelen muzmin مزمن z "çok uzun süren, süreğen, kronik (hastalık)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zamān "süre, çağ, zaman" sözcüğünün mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.