müzekkere

müzayaka

Arapça ḍyḳ kökünden gelen muḍāyaḳa(t) مضايقة z "darlık, sıkışıklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍāḳa ضَاقَ z "daraldı, sıkıştı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müzayede

Arapça zyd kökünden gelen muzāyada(t) مزايدة z "karşılıklı fiyat artırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zāda زاد z "arttı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müze

Fransızca musée sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mouseîon μουσεῖον z "Mousa'lar tapınağı, Mousa'lara adanmış yer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca Moûsa μοῦσα z "sanat tanrıçası" sözcüğünden +ion ekiyle türetilmiştir.

müzehhep

Arapça ḏhb kökünden gelen muḏahhab مذهّب z "altınla işlenmiş, altın yaldızlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏahhaba ذَهَّبَ z "altın kapladı, altın işledi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müzekker

Arapça ḏkr kökünden gelen muḏakkar مذكّر z "gramerde eril" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏakar ذكر z "erkek, penis" sözcüğünden alıntıdır.

müzekkere
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

müzekkir [ Meninski, Thesaurus, 1680]
müẕekkir: In memoriam revocans [hatırlatan] & masculini generis faciens [eril veya erkek kılan] Yeni Osmanlıca: müzekkire [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
müẕekkire: İhtar pusulası, mufassal takrir müzekkere [ Vakit - gazete, 1929]
bu müzekkere Vali Paşanın tasvibine iktiran ettikten sonra infaz olunmuştur.

Köken

Arapça ḏkr kökünden gelen muḏakkir مذكّرة z "hatırlatan, anımsatıcı, erkekleştiren" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ḏakara ذكر z "andı" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için zikir maddesine bakınız.

Ek açıklama

Aslının fail anlamında müzekkire olması gerekir.


14.02.2020
müzevvir

Arapça zwr kökünden gelen muzawwir مزوّر z "tezvir eden, sahteci, yalancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zawwara زَوَّرَ z "1. konuk ağırladı, 2. sahte konuştu" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça zāra "ziyaret etti" fiilinin (II) fiilidir.

müzeyyen

Arapça zyn kökünden gelen muzayyan مزيَّن z "bezenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zāna زَانَ z "bezedi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müzik

Fransızca musique sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mousikḗ μουσική z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca Moúsa Mούσα z "ilham perisi" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

müzikal

Fransızca comédie musicale "müzikli oyun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca musical "müzikli" sözcüğünden türetilmiştir.

müzikhol

İngilizce music-hall "müzik çalınan halka açık salon" sözcüğünden alıntıdır.