mütekellim

mütehavvil

Ar mutaḥawwil متحوّل z [#ḥwl mutafaˁˁil V fa.] tahavvül eden, değişen, değişken Ar ḥāla حَالَ zdöndü, dönüştü

mütekabil

Ar mutaḳābil متقابل z [#ḳbl mutafāˁil VI fa.] tekabül eden, yüz yüze gelen, karşılıklı Ar ḳabala قَبَلَ zyöneldi

mütekait

Ar mutaḳāˁid متقاعد z [#ḳˁd mutafāˁil VI fa.] oturan, alıkonan, işten alıkonan Ar ḳaˁada قعد zoturdu

mütekâmil

Ar mutakāmil متكامل z [#kml mutafāˁil VI fa.] tekâmül eden, gelişkin Ar kamala كمل ztam ve bütün idi

mütekebbir

Ar mutakabbir متكبّر z [#kbr mutafaˁˁil V fa.] büyüklük taslayan, kibirli Ar kibr büyüklük taslama, kibir

mütekellim

[ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
kaçan kim bir mütekellim ve söz aŋlar kişiler saŋa selām söyleyü gelseler

Ar mutakallim مُتَكَلِّم z [#klm mutafaˁˁil V fa.] tekellüm eden, konuşan Ar kalama كَلَمَ zkonuştu

 tekellüm


12.05.2021
mütelezziz

Ar mutalaḏḏiḏ متلذِِّذ z [#lḏḏ mutafaˁˁil V fa.] lezzet alan Ar laḏḏa لَذَّ ztatlı idi

mütemadi

Ar mutamādī متمادى z [#mdy mutafāˁil VI fa.] temadi eden, süregiden, devamlı Ar madan مدٔى zson, uzam, limit

mütemayil

Ar mutamāyil متمايل z [#myl mutafāˁil VI fa.] temayül gösteren Ar māla مال zeğildi

mütemayiz

Ar mutamāyiz متمايز z [#myz mutafāˁil VI fa.] temayüz eden, öne çıkan Ar tamāza تَمَازَ z [VI f.] ayrıştı, seçildi

mütemeddin

Ar mutamaddin متمدّن z [#mdn mutafaˁˁil V fa.] şehirlileşmiş, medenileşmiş Ar madīna(t) şehir