mütecessis

mütebahhir

Arapça bḥr kökünden gelen mutabaḥḥir متبحّر z "geniş malumat sahibi, allame" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tabaḥḥara تبحّر z "engin oldu, bir ilim dalında derinleşti" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça baḥr "engin" sözcüğünün (V) fiilidir.

mütebaki

Arapça bḳy kökünden gelen mutabāḳī متباقي z "artan, kalan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳā بَقَا z "kaldı" fiilinin mutafāˁil vezninde (VI) etken fiil sıfatııdır.

mütebessim

Arapça bsm kökünden gelen mutabassim متبسّم z "tebessüm eden, gülümseyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça basama بَسَمَ z "gülümsedi" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

mütecanis

Arapça cns kökünden gelen mutacānis متجانس z "tecanüs eden, türdeş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cins جنس z "tür" sözcüğünün mutafāˁil vezninde (VI) etken fiil sıfatııdır.

mütecaviz

Arapça cwz kökünden gelen mutacāwiz متجاوز z "aşan, tecavüz eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāza جَازَ z "geçti, aştı" fiilinin mutafāˁil vezninde (VI) etken fiil sıfatııdır.

mütecessis
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
mütecessis

Köken

Arapça css kökünden gelen mutacassis متجسّس z "tecessüs eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cassa جَسَّ z "elle yokladı" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için tecessüs maddesine bakınız.


30.09.2014
mütedeyyin

Arapça dyn kökünden gelen mutadayyin متديّن z "dindar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dīn sözcüğünün mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

müteessif

Arapça Asf kökünden gelen mutaˀassif متأسِّف z "teessüf eden, üzgün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça asifa أَسِفَ z "üzüldü, esef etti" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

müteessir

Arapça As̠r kökünden gelen mutaˀaṯṯir متأثّر z "teessüre kapılan, etkilenen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aṯṯara أثّر z "etkiledi, iz bıraktı" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

mütefekkir

Arapça fkr kökünden gelen mutafakkir متفكِِّر z "tefekkür eden, düşünceli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fakara فَكَرَ z "düşündü" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

müteferrik

Arapça frḳ kökünden gelen mutafarriḳ متفرّق z "dağılmış, ayrışmış, ayrı, çeşitli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فرك z "dağıttı, ayırdı" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.