mütecessis

mütebahhir

Ar mutabaḥḥir متبحّر z [#bḥr mutafaˁˁil V fa.] geniş malumat sahibi, allame Ar tabaḥḥara تبحّر z [V f.] engin oldu, bir ilim dalında derinleşti Ar baḥr engin

mütebaki

Ar mutabāḳī متباقي z [#bḳy mutafāˁil VI fa.] artan, kalan Ar baḳā بَقَا zkaldı

mütebessim

Ar mutabassim متبسّم z [#bsm mutafaˁˁil V fa.] tebessüm eden, gülümseyen Ar basama بَسَمَ zgülümsedi

mütecanis

Ar mutacānis متجانس z [#cns mutafāˁil VI fa.] tecanüs eden, türdeş Ar cins جنس ztür

mütecaviz

Ar mutacāwiz متجاوز z [#cwz mutafāˁil VI fa.] aşan, tecavüz eden Ar cāza جَازَ zgeçti, aştı

mütecessis

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
mütecessis

Ar mutacassis متجسّس z [#css mutafaˁˁil V fa.] tecessüs eden Ar cassa جَسَّ zelle yokladı

 tecessüs


30.09.2014
mütedeyyin

Ar mutadayyin متديّن z [#dyn mutafaˁˁil V fa.] dindar Ar dīn

müteessif

Ar mutaˀassif متأسِّف z [#Asf mutafaˁˁil V fa.] teessüf eden, üzgün Ar asifa أَسِفَ züzüldü, esef etti

müteessir

Ar mutaˀaṯṯir متأثّر z [#As̠r mutafaˁˁil V fa.] teessüre kapılan, etkilenen Ar aṯṯara أثّر z [II f.] etkiledi, iz bıraktı

mütefekkir

Ar mutafakkir متفكِِّر z [#fkr mutafaˁˁil V fa.] tefekkür eden, düşünceli Ar fakara فَكَرَ zdüşündü

müteferrik

Ar mutafarriḳ متفرّق z [#frḳ mutafaˁˁil V fa.] dağılmış, ayrışmış, ayrı, çeşitli Ar faraḳa فرك zdağıttı, ayırdı