müteakip

müşteri

Arapça şry kökünden gelen muştari مُشْتَرٍ z "satın alan, alıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarā شَرَا z "satın aldı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

mütalaa

Arapça ṭlˁ kökünden gelen muṭālaˁa(t) مطالعة z "inceleme, inceleyerek gerçeği ortaya çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaˁa طَلَعَ z "ortaya çıktı, belirdi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

mütareke

Arapça trk kökünden gelen mutāraka(t) متاركة z "bırakışma, kavgayı terk etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taraka ترك z "bıraktı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müteaddit

Arapça ˁdd kökünden gelen mutaˁaddid متعدّد z "sayılı, çok sayıda" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadda عدّ z "saydı" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

müteahhit

Arapça ˁhd kökünden gelen mutaˁahhid متعهّد z "taahhüt eden, üstlenici" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁahida عَهِدَ z "ısmarladı, sözleşti, şart koştu" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

müteakip
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
cümle-i mevcūdāt-ı müteˁāḳıbe ve mütelāḥiḳanuŋ ṣūret-i ḥālini [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
fütuhāt-ı müteˁāḳıbe ve tevfīkāt-i mütenāsibe sūretini müşāhede eyleyüb [birbirini izleyen fetihler ve talihli başarılar tablosunu gözlemleyip]

Köken

Arapça ˁḳb kökünden gelen mutaˁāḳib متعاقب z "bir diğerini izleyen, ardarda gelen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳaba عَقَبَ z "izledi" fiilinin mutafāˁil vezninde (VI) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için akap maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

müteakiben


28.07.2015
müteal

Arapça ˁlw kökünden gelen mutaˁāl مُتَعَالٍ z "yüce, yüceltilen, Allah'ın sıfatlarından biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalā علا‎ z "yüksek idi, yükseldi" fiilinin mutafāˁal vezninde (VI) edilgen fiil sıfatııdır.

müteallik

Arapça ˁlḳ kökünden gelen mutaˁalliḳ متعلّق z "ilgili olan, taalluk eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalaḳa عَلَقَ z "asıldı, ilindi" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

mütearife

Arapça ˁrf kökünden gelen mutaˁāraf متعارف z "bilinen, umumen maruf olan" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁarafa عَرَفَ z "bildi" fiilinin mutafāˁal vezninde (VI) edilgen fiil sıfatııdır.

mütebahhir

Arapça bḥr kökünden gelen mutabaḥḥir متبحّر z "geniş malumat sahibi, allame" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tabaḥḥara تبحّر z "engin oldu, bir ilim dalında derinleşti" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça baḥr "engin" sözcüğünün (V) fiilidir.

mütebaki

Arapça bḳy kökünden gelen mutabāḳī متباقي z "artan, kalan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳā بَقَا z "kaldı" fiilinin mutafāˁil vezninde (VI) etken fiil sıfatııdır.