müteaddit

müştemilat

Arapça şml kökünden gelen muştamal مشتمل z "içerilen, kapsanan, barındırılan, şümulüne alınan" sözcüğünden +āt ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça şamala شَمَلَ z "kucakladı, kapsadı" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

müşterek

Arapça şrk kökünden gelen muştarak مشترك z "iştirak edilen, ortaklaşa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarika شَرِكَ z "paylaştı, ortak oldu" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

müşteri

Arapça şry kökünden gelen muştari مُشْتَرٍ z "satın alan, alıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarā شَرَا z "satın aldı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

mütalaa

Arapça ṭlˁ kökünden gelen muṭālaˁa(t) مطالعة z "inceleme, inceleyerek gerçeği ortaya çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaˁa طَلَعَ z "ortaya çıktı, belirdi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

mütareke

Arapça trk kökünden gelen mutāraka(t) متاركة z "bırakışma, kavgayı terk etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taraka ترك z "bıraktı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müteaddit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]

Köken

Arapça ˁdd kökünden gelen mutaˁaddid متعدّد z "sayılı, çok sayıda" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadda عدّ z "saydı" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.


03.09.2017
müteahhit

Arapça ˁhd kökünden gelen mutaˁahhid متعهّد z "taahhüt eden, üstlenici" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁahida عَهِدَ z "ısmarladı, sözleşti, şart koştu" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

müteakip

Arapça ˁḳb kökünden gelen mutaˁāḳib متعاقب z "bir diğerini izleyen, ardarda gelen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳaba عَقَبَ z "izledi" fiilinin mutafāˁil vezninde (VI) etken fiil sıfatııdır.

müteal

Arapça ˁlw kökünden gelen mutaˁāl مُتَعَالٍ z "yüce, yüceltilen, Allah'ın sıfatlarından biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalā علا‎ z "yüksek idi, yükseldi" fiilinin mutafāˁal vezninde (VI) edilgen fiil sıfatııdır.

müteallik

Arapça ˁlḳ kökünden gelen mutaˁalliḳ متعلّق z "ilgili olan, taalluk eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalaḳa عَلَقَ z "asıldı, ilindi" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

mütearife

Arapça ˁrf kökünden gelen mutaˁāraf متعارف z "bilinen, umumen maruf olan" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁarafa عَرَفَ z "bildi" fiilinin mutafāˁal vezninde (VI) edilgen fiil sıfatııdır.