müstenit

müstehak

Arapça ḥḳḳ kökünden gelen mustaḥaḳḳ مستحَقّ z "hak edilen" veya Arapça ḥḳḳ kökünden gelen mustaḥiḳḳ مستحِقّ z "hak eden" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ḥaḳḳa حَقّ z "hak idi" fiilinin mustafˁil vezninde (X) etken fiil sıfatııdır.

müstehcen

Arapça hcn kökünden gelen mustahcan مستهجن z "çirkin sayılan, ayıp" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hacīn هجين z "melez, soysuz" sözcüğünün mustafˁal vezninde (X) edilgen fiil sıfatııdır.

müstehlik

Arapça hlk kökünden gelen mustahlik مستهلك z "tüketen, helak eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça halaka هَلَكَ z "tükendi, yok oldu" fiilinin mustafˁil vezninde (X) etken fiil sıfatııdır.

müstehzi

Arapça hzA kökünden gelen mustahzī مستهزي z "alay eden, alaycı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hazaˀa هزا z "alay etti" fiilinin mustafˁil vezninde (X) etken fiil sıfatııdır.

müstemleke

Arapça mlk kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *mustamlak مستملك z "mülk edinilmiş, devletleştirilmiş" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça yazılı örneği bulunmayan *istimlāk إستملاك z "mülk edinme, devletleştirme" sözcüğünün mustafˁal vezninde (X) edilgen fiil sıfatııdır.

müstenit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
pādişāhın bu tedbīr üzre müstenid (...) idügin devlet erkānı bilecek [bu konuda kararlı olduğunu bilince]

Köken

Arapça snd kökünden gelen mustanid مستند z "istinat eden, dayanan, dayanıklı, kararlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanada سند z "dayandı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için istinat maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

müstenidat


22.09.2014
müstensih

Arapça nsχ kökünden gelen mustansiχ مستنسخ z "istinsah eden, nüsha çıkaran" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nasaχa نسخ z "kopyaladı, temize çekti" fiilinin mustafˁil vezninde (X) etken fiil sıfatııdır.

müsterih

Arapça rwḥ kökünden gelen mustarīḥ مستريح z "dinlenen, dinç, ferah, asude" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāḥa راح z "soluk aldı, dindi" fiilinin mustafˁil vezninde (X) etken fiil sıfatııdır.

müstesna

Arapça s̠ny kökünden gelen mustaṯnā مستثنا z "sıradan olmayan, ayrıcalıklı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯanā ثنا z "çift koştu, ikiledi, katladı" fiilinin mustafˁal vezninde (X) edilgen fiil sıfatııdır.

müsteşar

Arapça şwr kökünden gelen mustaşār مستشار z "istişare edilen kimse, danışman" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāra سَارَ z "gösterdi" fiilinin mustafˁal vezninde (X) edilgen fiil sıfatııdır.

müsteşrik

Arapça şrḳ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *mustaşriḳ مستشرق z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarḳ شرق z "doğu" sözcüğünün mustafˁil vezninde (X) etken fiil sıfatııdır.