müstemleke

müstefreşe

Ar mustafraş مستفرش z [#frş mustafˁal X mef.] bir erkeğin istifraş hakkına sahip olduğu kadın, cariye Ar astifraşa إستفرش z [X f.] 1. döşek yaydı, 2. bir kadını nikâhlı veya nikâhsız yatağa aldı Ar faraşa فرش zyaydı, serdi

müstehak

Ar mustaḥaḳḳ مستحَقّ z [#ḥḳḳ mustafˁal X mef.] hak edilen Ar mustaḥiḳḳ مستحِقّ z [#ḥḳḳ mustafˁil X fa.] hak eden Ar ḥaḳḳa حَقّ zhak idi

müstehcen

Ar mustahcan مستهجن z [#hcn mustafˁal X mef.] çirkin sayılan, ayıp Ar hacīn هجين zmelez, soysuz

müstehlik

Ar mustahlik مستهلك z [#hlk mustafˁil X fa.] tüketen, helak eden Ar halaka هَلَكَ ztükendi, yok oldu

müstehzi

Ar mustahzī مستهزي z [#hzA mustafˁil X fa.] alay eden, alaycı Ar hazaˀa هزا zalay etti

müstemleke

YO: müstemlekât "muhacir iskân edilen yer, koloni" [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Colonie: [Fr.]: müstemlekāt, müsteˁmirāt. [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
koloni: ... müstemleke.

Ar *mustamlak مستملك z [#mlk mustafˁal X mef.] mülk edinilmiş, devletleştirilmiş Ar *istimlāk إستملاك zmülk edinme, devletleştirme

 istimlak

Not: Arapçadan türetilmiş Yeni Osmanlıca sözcüklerdendir. 1890'lardan önce görülmez. Önceleri sadece çoğul yapıda müstemlekât kullanılmıştır.

Benzer sözcükler: müstemlekeleştirmek


06.04.2019
müstenit

Ar mustanid مستند z [#snd muftaˁil VIII fa.] istinat eden, dayanan, dayanıklı, kararlı Ar sanada سند zdayandı

müstensih

Ar mustansiχ مستنسخ z [#nsχ mustafˁil X fa.] istinsah eden, nüsha çıkaran Ar nasaχa نسخ zkopyaladı, temize çekti

müsterih

Ar mustarīḥ مستريح z [#rwḥ mustafˁil X fa.] dinlenen, dinç, ferah, asude Ar rāḥa راح zsoluk aldı, dindi

müstesna

Ar mustaṯnā مستثنا z [#s̠ny mustafˁal X mef.] sıradan olmayan, ayrıcalıklı Ar ṯanā ثنا zçift koştu, ikiledi, katladı

müsteşar

Ar mustaşār مستشار z [#şwr mustafˁal X mef.] istişare edilen kimse, danışman Ar şāra سَارَ zgösterdi