müstear

müstakil

Arapça ḳll kökünden gelen mustaḳill مستقلّ z "istiklal sahibi, başkasına hesap vermeyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳalla قَلَّ z "az idi" fiilinin mustafˁil vezninde (X) etken fiil sıfatııdır.

müstakim

Arapça ḳwm kökünden gelen mustaḳīm مستقيم z "dik duran, doğru" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāma قَامَ z "durdu" fiilinin mustafˁil vezninde (X) etken fiil sıfatııdır.

müstamel

Arapça ˁml kökünden gelen mustaˁmal مستعمل‎‎‎‎‎‎ z "işletilen, kullanılan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamala عمل‎‎‎‎‎‎‎ z "işledi, yaptı" fiilinin mustafˁal vezninde (X) edilgen fiil sıfatııdır.

müstantik

Arapça nṭḳ kökünden gelen mustanṭiḳ مستنطق z "konuşturan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṭaḳa نطق z "konuştu" fiilinin mustafˁil vezninde (X) etken fiil sıfatııdır.

müstatil

Arapça ṭwl kökünden gelen mustaṭīl مستطيل z "uzun, uzayan, çekerek uzatılmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭāla طال z "uzadı" fiilinin mustafˁil vezninde (X) etken fiil sıfatııdır.

müstear
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
sözü müsteˁār söyle ammā istiˁāreyi imkānla söyle [ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
ol ay gibi nūrı müsteˁār olur

Köken

Arapça ˁwr kökünden gelen mustaˁār مستعار z "eğreti, ödünç alınmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāra عَارَ z "kusurlu idi, eğreti idi" fiilinin mustafˁal vezninde (X) edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için istiare maddesine bakınız.


28.07.2015
müstebit

Arapça bdd kökünden gelen mustabidd مستبدّ z "yalnız, yalınmış, başına buyruk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badda بَدَّ z "ayırdı, ayrıldı, açtı, apıştı" fiilinin mustafˁil vezninde (X) etken fiil sıfatııdır.

müstecap
Connection not found. Error Code (SQLSTATE[HY000] [1203] User root already has more than 'max_user_connections' active connections)