müstantik

müstahzar

Ar mustaḥḍar مستحضر z [#ḥḍr mustafˁal X mef.] hazır edilmiş, huzura getirilmiş Ar ḥaḍara حضر zhazır idi

müstakbel

Ar mustaḳbil مستقبِل z [#ḳbl mustafˁil X fa.] gramerde gelecek zaman Ar ḳabala قَبَلَ zyöneldi

müstakil

Ar mustaḳill مستقلّ z [#ḳll mustafˁil X fa.] istiklal sahibi, başkasına hesap vermeyen Ar ḳalla قَلَّ zaz idi

müstakim

Ar mustaḳīm مستقيم z [#ḳwm mustafˁil X fa.] dik duran, doğru Ar ḳāma قَامَ zdurdu

müstamel

Ar mustaˁmal مستعمل‎‎‎‎‎‎ z [#ˁml mustafˁal X mef.] işletilen, kullanılan Ar ˁamala عمل‎‎‎‎‎‎‎ zişledi, yaptı

müstantik

"Allahın bir sıfatı" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
müstantık: Loquentem vel ratione praeditum efficiens Deus [konuşma yetisi veren Allah] YO: "... sorgu hakimi" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
müstantık: İstintak memuru, suale çeken.

Ar mustanṭiḳ مستنطق z [#nṭḳ mustafˁil X fa.] konuşturan Ar naṭaḳa نطق zkonuştu

 istintak


23.09.2014
müstatil

Ar mustaṭīl مستطيل z [#ṭwl mustafˁil X fa.] uzun, uzayan, çekerek uzatılmış Ar ṭāla طال zuzadı

müstear

Ar mustaˁār مستعار z [#ˁwr mustafˁal X mef.] eğreti, ödünç alınmış Ar ˁāra عَارَ zkusurlu idi, eğreti idi

müstebit

Ar mustabidd مستبدّ z [#bdd mustafˁil X fa.] yalnız, yalınmış, başına buyruk Ar badda بَدَّ zayırdı, ayrıldı, açtı, apıştı

müstecap

Ar mustacāb مستجاب z [#cwb mustafˁal X mef.] (duaları) kabul olunmuş Ar cāba جَابَ zcevap verdi

müstecir

Ar mustaˀcir مستأجر z [#Acr mustafˁil X fa.] ücretle tutan, kiracı Ar astaˀcara أسْتَأجَرَ z [X f.] ücretle tuttu, kiraladı Ar acr أجر zecir, ücret, kira bedeli