müstamel

müstahsil

Ar *mustaḥṣil مستحصِل z [#ḥṣl mustafˁil X fa.] üretici Ar ḥaṣala حَصَلَ züredi, elde edildi

müstahzar

Ar mustaḥḍar مستحضر z [#ḥḍr mustafˁal X mef.] hazır edilmiş, huzura getirilmiş Ar ḥaḍara حضر zhazır idi

müstakbel

Ar mustaḳbil مستقبِل z [#ḳbl mustafˁil X fa.] gramerde gelecek zaman Ar ḳabala قَبَلَ zyöneldi

müstakil

Ar mustaḳill مستقلّ z [#ḳll mustafˁil X fa.] istiklal sahibi, başkasına hesap vermeyen Ar ḳalla قَلَّ zaz idi

müstakim

Ar mustaḳīm مستقيم z [#ḳwm mustafˁil X fa.] dik duran, doğru Ar ḳāma قَامَ zdurdu

müstamel

[ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye, 1614]
eger ol sanˁat iyi sanˁat olsa ebrâr ü ahyâr mabeynlerinde müstaˁmel olup

Ar mustaˁmal مستعمل‎‎‎‎‎‎ z [#ˁml mustafˁal X mef.] işletilen, kullanılan Ar ˁamala عمل‎‎‎‎‎‎‎ zişledi, yaptı

 istimal


22.12.2014
müstantik

Ar mustanṭiḳ مستنطق z [#nṭḳ mustafˁil X fa.] konuşturan Ar naṭaḳa نطق zkonuştu

müstatil

Ar mustaṭīl مستطيل z [#ṭwl mustafˁil X fa.] uzun, uzayan, çekerek uzatılmış Ar ṭāla طال zuzadı

müstear

Ar mustaˁār مستعار z [#ˁwr mustafˁal X mef.] eğreti, ödünç alınmış Ar ˁāra عَارَ zkusurlu idi, eğreti idi

müstebit

Ar mustabidd مستبدّ z [#bdd mustafˁil X fa.] yalnız, yalınmış, başına buyruk Ar badda بَدَّ zayırdı, ayrıldı, açtı, apıştı

müstecap

Ar mustacāb مستجاب z [#cwb mustafˁal X mef.] (duaları) kabul olunmuş Ar cāba جَابَ zcevap verdi