müstahkem

müstacel

Ar mustaˁcal مستعجل z [#ˁcl mustafˁal X mef.] acele oldurulan, ivedi Ar ˁacala عجل zacele etti

müstafi

Ar *mustaˁfi مستعفٍ z [#ˁfw mustafˁil X fa.] bir görevden affını dileyen, istifa eden Ar ˁafā عفا zsildi, affetti

müstağni

Ar mustaġni مستغنٍ z [#ġny mustafˁil X fa.] istiğna eden, doygun Ar ġaniya غَنِىَ zdoydu

müstağrak

Ar mustaġraḳ مستغرق z [#ġrḳ mustafˁal X mef.] gark edilmiş, batmış, boğulmuş Ar ġariḳa غَرِقَ zsuya battı, gark oldu

müstahdem

Ar mustaχdam مستخدم z [#χdm mustafˁal X mef.] istihdam edilen Ar χadama خدم zhizmet etti

müstahkem

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
islām ḳāˁıdesini şöyle müstaḥkem eyle ki, mencīnıḳ-ı iblīs-i fettāndan bir zerre müteḥalḥıl olmaya [fitneci şeytanın mancınığından bir zerre sarsılmaya]

Ar mustaḥkam مستحكم z [#ḥkm mustafˁal X mef.] tahkim edilmiş, berkitilmiş, berk Ar ḥakama حَكَمَ zyargıladı

 istihkâm

Benzer sözcükler: müstahkem mevki


29.07.2015
müstahsil

Ar *mustaḥṣil مستحصِل z [#ḥṣl mustafˁil X fa.] üretici Ar ḥaṣala حَصَلَ züredi, elde edildi

müstahzar

Ar mustaḥḍar مستحضر z [#ḥḍr mustafˁal X mef.] hazır edilmiş, huzura getirilmiş Ar ḥaḍara حضر zhazır idi

müstakbel

Ar mustaḳbil مستقبِل z [#ḳbl mustafˁil X fa.] gramerde gelecek zaman Ar ḳabala قَبَلَ zyöneldi

müstakil

Ar mustaḳill مستقلّ z [#ḳll mustafˁil X fa.] istiklal sahibi, başkasına hesap vermeyen Ar ḳalla قَلَّ zaz idi

müstakim

Ar mustaḳīm مستقيم z [#ḳwm mustafˁil X fa.] dik duran, doğru Ar ḳāma قَامَ zdurdu