müstağrak

müspet

Ar muṯbat مثبت z [#s̠bt mufˁal IV mef.] kanıtlanmış, konfirme edilmiş Ar ṯabata ثَبَتَ zsabit oldu, kesinleşti, kanıtlandı

müsrif

Ar musrif مسرِف z [#srf mufˁil IV fa.] israf eden, boşa harcayan Ar sarafa سَرَفَ zihmal etti

müstacel

Ar mustaˁcal مستعجل z [#ˁcl mustafˁal X mef.] acele oldurulan, ivedi Ar ˁacala عجل zacele etti

müstafi

Ar *mustaˁfi مستعفٍ z [#ˁfw mustafˁil X fa.] bir görevden affını dileyen, istifa eden Ar ˁafā عفا zsildi, affetti

müstağni

Ar mustaġni مستغنٍ z [#ġny mustafˁil X fa.] istiğna eden, doygun Ar ġaniya غَنِىَ zdoydu

müstağrak

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
canuŋ oldur ˁışḳa müstaġraḳ [aşka batmış] ola [ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]
envāˁı niˁāmına ġarḳ ve baḥr-i keremine müstaġraḳ eyledi [çeşitli nimetlerine boğdu ve kereminin denizine batırdı]

Ar mustaġraḳ مستغرق z [#ġrḳ mustafˁal X mef.] gark edilmiş, batmış, boğulmuş Ar ġariḳa غَرِقَ zsuya battı, gark oldu

 istiğrak


13.05.2015
müstahdem

Ar mustaχdam مستخدم z [#χdm mustafˁal X mef.] istihdam edilen Ar χadama خدم zhizmet etti

müstahkem

Ar mustaḥkam مستحكم z [#ḥkm mustafˁal X mef.] tahkim edilmiş, berkitilmiş, berk Ar ḥakama حَكَمَ zyargıladı

müstahsil

Ar *mustaḥṣil مستحصِل z [#ḥṣl mustafˁil X fa.] üretici Ar ḥaṣala حَصَلَ züredi, elde edildi

müstahzar

Ar mustaḥḍar مستحضر z [#ḥḍr mustafˁal X mef.] hazır edilmiş, huzura getirilmiş Ar ḥaḍara حضر zhazır idi

müstakbel

Ar mustaḳbil مستقبِل z [#ḳbl mustafˁil X fa.] gramerde gelecek zaman Ar ḳabala قَبَلَ zyöneldi