müslim

müsemma

Ar musammā مسمّىً z [#smy mufaˁˁal II mef.] adlandırılmış Ar ism إسم zad

müshil

Ar mushil مسهل z [#shl mufˁil IV fa.] gevşeten, akışkan hale getiren, laksatif Ar sahala سهل zsıvılaştı, gevşedi

müsilaj

Fr/İng mucilage sümük, cıvık sıvı OLat mucilago a.a. Lat mucus sümük

müskirat

Ar muskir مُسْكِر z [#skr mufˁil IV fa.] sarhoş edici (içki) Ar sakara سَكَرَ zsarhoş oldu

müsli

Alm (İsviçre Müsli/Muesli [küç.] yulaf ve kuruyemişlerden oluşan bulamaç Alm Mus yemek, aş

müslim

[ <1400]

Ar muslim مسلم z [#slm mufˁil IV fa.] teslim olan, islam olan Ar islām إسلام zteslim olma, islam dini

 islam

Bu maddeye gönderenler: Müslüman


22.09.2014
Müslüman

Fa muslimān/muselmān مسلمان z [çoğ.] İslama mensup olanlar Ar muslim مسلم z +ān3

müsmir

Ar muṯmir مثمر z [#s̠mr mufˁil IV fa.] ürün veren, semereli Ar ṯamara ثمر zürün verdi

müsnet

Ar musnad مسند z [#snd mufˁal IV mef.] 1. isnat edilen, dayandırılan, 2. eski çağda kullanılan bir Arap yazısı, 3. çağ, devir, özellikle antik çağ Ar sanada سند zdayandı

müspet

Ar muṯbat مثبت z [#s̠bt mufˁal IV mef.] kanıtlanmış, konfirme edilmiş Ar ṯabata ثَبَتَ zsabit oldu, kesinleşti, kanıtlandı

müsrif

Ar musrif مسرِف z [#srf mufˁil IV fa.] israf eden, boşa harcayan Ar sarafa سَرَفَ zihmal etti