müsemma

müseddes

Ar musaddas مسدّس z [#sds mufaˁˁal II mef.] altılı, altıgen Ar sids سدس zaltı (arkaik)

müsekkin

Ar musakkin مسكّن z [#skn mufaˁˁil II fa.] teskin eden, sakinleştirici Ar sakana سَكَنَ zdurdu, dindi, sakin oldu

müsellah

Ar musallaḥ مسلّح z [#slḥ mufaˁˁal II mef.] donanmış, donanımlı, silahlı Ar silāḥ سلاح zdonanım, silah

müsellem

Ar musallam مُسَلَّم z [#slm mufaˁˁal II mef.] teslim edilmiş, tartışma götürmez, kesin Ar sallama سَلَّمَ z [II f.] teslim etti

müselles

Ar muṯallaṯ مثلّث z [#s̠ls̠ mufaˁˁal II mef.] üçlü, üçleme, üçgen Ar ṯallaṯa ثَلّثَ z [II f.] üçledi, üç yaptı

müsemma

[ Hayalî, Ravzatü'l-envâr, 1449]
İsim bi-hadd velī birdir müsemmā

Ar musammā مسمّىً z [#smy mufaˁˁal II mef.] adlandırılmış Ar ism إسم zad

 tesmiye


10.02.2015
müshil

Ar mushil مسهل z [#shl mufˁil IV fa.] gevşeten, akışkan hale getiren, laksatif Ar sahala سهل zsıvılaştı, gevşedi

müsilaj

Fr/İng mucilage sümük, cıvık sıvı OLat mucilago a.a. Lat mucus sümük

müskirat

Ar muskir مُسْكِر z [#skr mufˁil IV fa.] sarhoş edici (içki) Ar sakara سَكَرَ zsarhoş oldu

müsli

Alm (İsviçre Müsli/Muesli [küç.] yulaf ve kuruyemişlerden oluşan bulamaç Alm Mus yemek, aş

müslim

Ar muslim مسلم z [#slm mufˁil IV fa.] teslim olan, islam olan Ar islām إسلام zteslim olma, islam dini