mürit

müreffeh

Arapça rfh kökünden gelen muraffah مرفّه z "refah sahibi, huzurlu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaha رفه z "dinlendi, huzurlu idi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

mürekkep

Arapça rkb kökünden gelen murakkab مُرَكَّب z "1. terkip edilmiş, bileşik, bileşim, 2. özellikle yazı mürekkebi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rakkaba رَكَّبَ z "bindirdi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça rakaba رَكَبَ z "bindi" fiilinin (II) fiilidir.

müren

Fransızca murène "yılan balığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen muraena sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen múraina μύραινα z sözcüğünden alıntıdır.

mürettep

Arapça rtb kökünden gelen murattab مرتّب z "tertip edilmiş, düzenlenik, sıralı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rattaba رتّب z "dizdi, sıraladı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

mürettip

Arapça rtb kökünden gelen murattib مرتّب z "tertip eden, dizen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rattaba رتّب z "dizdi, sıraladı" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

mürit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
kadaşı murīdi Kumaru çıkıp / salām ḳıldı ötrü közi yaş saçup [kardeşinin müridi Kumaru çıkıp gözyaşlarıyla onu karşıladı]

Köken

Arapça rwd kökünden gelen murīd مريد z "murat eden, dileyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāda راد z "istedi, aradı" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için irade maddesine bakınız.


03.04.2015
mürsel

Arapça rsl kökünden gelen mursal مرسل z "1. gönderilmiş, aktarılmış, 2. kaynağı ikinci derecede rivayete dayanan hadis" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rasala رَسَلَ z "saldı, gönderdi" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

mürşit

Arapça rşd kökünden gelen murşid مرشد z "yol gösteren, kılavuz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşada رَشَدَ z "doğru yola gitti" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mürteci

Arapça rcˁ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *murtaciˁ مرتجع z "irtica eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yazılı örneği bulunmayan *irticāˁ إرتجاع z sözcüğünün muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

mürted

Arapça rdd kökünden gelen murtadd مرتدّ z "dönen, özellikle dinden dönen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça radda ردّ z "döndü" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

mürur

Arapça mrr kökünden gelen murūr مرور z "geçme, transit, özellikle zamanın geçmesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça marra مرّ z "geçti" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.