müreccah

müracaat

Arapça rcˁ kökünden gelen murācaˁa(t) مراجعة z "başvurma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racaˁa رَجَعَ z "rücu etti, geri geldi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

mürafaa

Arapça rfˁ kökünden gelen murāfaˁa(t) مرافعة z "üst makama gitme, mahkemede bir şeyi (sözlü olarak) savunma, dava etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaˁa رفع z "yükseltti, yüceltti" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

mürai

Arapça rAy kökünden gelen murāˀi مراىٍٔ z "ikiyüzlülük eden, aslından farklı görünen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça riyāˀ رياء z "ikiyüzlülük etme, görünme" sözcüğünün mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

mürdüm

Farsça mardum مردم z "1. adam, insan, 2. gözbebeği" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça martōm "birey, kişi, bebek" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça yazılı örneği bulunmayan *mart-tōhm "insan tohumu, insanoğlu" biçiminden evrilmiştir.

mürebbi

Arapça rbw kökünden gelen murabbi ٍمربّ z "terbiye eden, terbiyeci" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rabā رَبَا z "büyüdü, yetişti" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müreccah
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
müreccah: Praestans, seu praestantior, praepositus, praevalens.

Köken

Arapça rcḥ kökünden gelen muraccaḥ مرجّح z "tercih edilen, ağır basan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racaḥa رَجَحَ z "tercih edildi, ağır bastı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için tercih maddesine bakınız.


09.07.2015
müreffeh

Arapça rfh kökünden gelen muraffah مرفّه z "refah sahibi, huzurlu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaha رفه z "dinlendi, huzurlu idi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

mürekkep

Arapça rkb kökünden gelen murakkab مُرَكَّب z "1. terkip edilmiş, bileşik, bileşim, 2. özellikle yazı mürekkebi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rakkaba رَكَّبَ z "bindirdi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça rakaba رَكَبَ z "bindi" fiilinin (II) fiilidir.

müren

Fransızca murène "bir tür yılan balığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen muraena sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen múraina veya smúraina μύραινα z sözcüğünden alıntıdır.

mürettep

Arapça rtb kökünden gelen murattab مرتّب z "tertip edilmiş, düzenlenik, sıralı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rattaba رتّب z "dizdi, sıraladı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

mürettip

Arapça rtb kökünden gelen murattib مرتّب z "tertip eden, dizen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rattaba رتّب z "dizdi, sıraladı" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.