mürafaa

münzevi

Arapça zwy kökünden gelen munzawi منزوٍ z "köşeye çekilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zāwiya(t) زاوية z "köşe" sözcüğünün munfaˁil vezninde (VII) etken fiil sıfatııdır.

müphem

Arapça bhm kökünden gelen mubham مبهم z "anlaşılmaz, belirsiz, anlayıştan veya anlaşılırlıktan yoksun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bahīma(t) إبهام z "hayvan, dil ve idraktan yoksun mahluk" sözcüğünün mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

müptela

Arapça blw kökünden gelen mubtalāˀ مبتلا z "belaya uğrayan, sınanan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balā بَلَا z "sınadı" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

müptezel

Arapça bḏl kökünden gelen mubtaḏal مبتذل z "sıradan, bayağı, adi, seçkin olmayan, rezil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḏala بَذَلَ z "saçtı, döktü" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

müracaat

Arapça rcˁ kökünden gelen murācaˁa(t) مراجعة z "başvurma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racaˁa رَجَعَ z "rücu etti, geri geldi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

mürafaa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
hasmınla mürāfaˁa-i şerˁ olup ayak berāber durun

Köken

Arapça rfˁ kökünden gelen murāfaˁa(t) مرافعة z "üst makama gitme, mahkemede bir şeyi (sözlü olarak) savunma, dava etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaˁa رفع z "yükseltti, yüceltti" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için ref maddesine bakınız.


09.09.2014
mürai

Arapça rAy kökünden gelen murāˀi مراىٍٔ z "ikiyüzlülük eden, aslından farklı görünen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça riyāˀ رياء z "ikiyüzlülük etme, görünme" sözcüğünün mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

mürdüm

Farsça mardum مردم z "1. adam, insan, 2. gözbebeği" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça martōm "birey, kişi, bebek" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça yazılı örneği bulunmayan *mart-tōhm "insan tohumu, insanoğlu" biçiminden evrilmiştir.

mürebbi

Arapça rbw kökünden gelen murabbi ٍمربّ z "terbiye eden, terbiyeci" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rabā رَبَا z "büyüdü, yetişti" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müreccah

Arapça rcḥ kökünden gelen muraccaḥ مرجّح z "tercih edilen, ağır basan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racaḥa رَجَحَ z "tercih edildi, ağır bastı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müreffeh

Arapça rfh kökünden gelen muraffah مرفّه z "refah sahibi, huzurlu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaha رفه z "dinlendi, huzurlu idi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.