mürşit

müren

Fransızca murène "yılan balığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen muraena sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen múraina μύραινα z sözcüğünden alıntıdır.

mürettep

Arapça rtb kökünden gelen murattab مرتّب z "tertip edilmiş, düzenlenik, sıralı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rattaba رتّب z "dizdi, sıraladı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

mürettip

Arapça rtb kökünden gelen murattib مرتّب z "tertip eden, dizen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rattaba رتّب z "dizdi, sıraladı" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

mürit

Arapça rwd kökünden gelen murīd مريد z "murat eden, dileyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāda راد z "istedi, aradı" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mürsel

Arapça rsl kökünden gelen mursal مرسل z "1. gönderilmiş, aktarılmış, 2. kaynağı ikinci derecede rivayete dayanan hadis" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rasala رَسَلَ z "saldı, gönderdi" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

mürşit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
aŋa mürşid gerek yol göstere

Köken

Arapça rşd kökünden gelen murşid مرشد z "yol gösteren, kılavuz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşada رَشَدَ z "doğru yola gitti" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için irşat maddesine bakınız.


24.04.2015
mürteci

Arapça rcˁ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *murtaciˁ مرتجع z "irtica eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yazılı örneği bulunmayan *irticāˁ إرتجاع z sözcüğünün muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

mürted

Arapça rdd kökünden gelen murtadd مرتدّ z "dönen, özellikle dinden dönen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça radda ردّ z "döndü" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

mürur

Arapça mrr kökünden gelen murūr مرور z "geçme, transit, özellikle zamanın geçmesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça marra مرّ z "geçti" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

mürüvvet

Arapça mrw kökünden gelen murūwa(t) مروّة z "erkeklik, erdem, soylu ve seçkin davranış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mrA kökünden gelen imraˀ إمراء z "erkek" sözcüğü ile eş kökenlidir.

mürver

Farsça murwarī veya marwarīd مروارى z "inci" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen margarítēs μαργαρίτης z sözcüğünden alıntıdır.