münteha

münhal

Ar munḥall منحلّ z [#ḥll munfaˁil VII fa.] çözülmüş (düğüm) Ar inḥalala إنحلل zçözüldü, serbest kaldı

münhasır

Ar munḥaṣir منحصر z [#ḥṣr munfaˁil VII fa.] hasredilmiş, tekeline alınmış Ar ḥaṣara حصر zkuşattı

münkalip

Ar munḳalib [#ḳlb munfaˁil VII fa.] dönüşen, yer değiştiren Ar ḳalaba قَلَبَ zdöndürdü, çevirdi

münkir

Ar munkir منكر z [#nkr mufˁil IV fa.] inkâr eden, özellikle Allah'ı inkâr eden Ar ankara اَنْكَرَ z [IV f.] inkâr etti

münşeat

Ar munşaˀāt منشآت z [#nşA IV mef. çoğ.] inşa edilenler, yapılar veya kompozisyonlar Ar naşaˀa نشأ zçıktı, belirdi, (su) kaynadı

münteha

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
müntehā-i tedābir-i sāyibe taḳdīm-i istiˁlām-i ahvāl-i düşmen-i bed-fercām olmağın [uygun tedbirlerin son noktası kahpe düşmanın haline ilişkin istihbaratı öne almak olduğundan].

Ar muntehā منتهىً z [#nhw muftaˁal VIII mef.] limit, bir şeyin son noktası Ar nahā نها zvardı, sona erdi

 nihayet


16.09.2017
müntehip

Ar muntaχib منتخب z [#nχb muftaˁil VIII fa.] intihap eden, seçen Ar naχaba نخب zseçti

müntesip

Ar muntasib منتسب z [#nsb muftaˁil VIII fa.] atanmış, adanmış Ar nasaba نَسَبَ zilgili idi, ait idi

münteşir

Ar muntaşir منتشر z [#nşr muftaˁil VIII fa.] yayılan, intişar eden Ar naşara إنتشار zyaydı

münzevi

Ar munzawi منزوٍ z [#zwy munfaˁil VII fa.] köşeye çekilen Ar zāwiya(t) زاوية zköşe

müphem

Ar mubham مبهم z [#bhm mufˁal IV mef.] anlaşılmaz, belirsiz, anlayıştan veya anlaşılırlıktan yoksun Ar bahīma(t) إبهام zhayvan, dil ve idraktan yoksun mahluk