münfesih

müneccim

Arapça ncm kökünden gelen munaccim منجّم z "yıldız ilmiyle uğraşan kişi, astrolog" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naccama نَجَّمَ z "yıldızlarla uğraştı" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça nacm نَجْم z "yıldız" sözcüğünün (II) fiilidir.

münekkit

Arapça nḳd kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *munaḳḳid منقّد z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳada نقد z "iğneledi, gagaladı" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

münevver

Arapça nwr kökünden gelen munawwar منوّر z "aydınlık, ışıklı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nawwara نَوَّرَ z "aydınlattı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça nūr "ışık" sözcüğünün (II) fiilidir.

münezzeh

Arapça nzh kökünden gelen munazzah منزّه z "arınmış, (günaha ve kire) bulaşmamış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naziha نزه z "arındı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

münferit

Arapça frd kökünden gelen munfarid منفرِد z "yalnızlaşmış, yalınmış, yalın, salt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça farada فَرَضَ z "yalnız idi" fiilinin munfaˁil vezninde (VII) etken fiil sıfatııdır.

münfesih
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
münfesıχ: Dissolutus, ruptus.

Köken

Arapça fsχ kökünden gelen munfasiχ منفسخ z "infisah etmiş, feshedilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fasaχa فَسَخَ z "fesh etti" fiilinin munfaˁil vezninde (VII) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için infisah maddesine bakınız.


22.09.2014
münhal

Arapça ḥll kökünden gelen munḥall منحلّ z "çözülmüş (düğüm)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça inḥalala إنحلل z "çözüldü, serbest kaldı" fiilinin munfaˁil vezninde (VII) etken fiil sıfatııdır.

münhasır

Arapça ḥṣr kökünden gelen munḥaṣir منحصر z "hasredilmiş, tekeline alınmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣara حصر z "kuşattı" fiilinin munfaˁil vezninde (VII) etken fiil sıfatııdır.

münkalip

Arapça ḳlb kökünden gelen munḳalib "dönüşen, yer değiştiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳalaba قَلَبَ z "döndürdü, çevirdi" fiilinin munfaˁil vezninde (VII) etken fiil sıfatııdır.

münkir

Arapça nkr kökünden gelen munkir منكر z "inkâr eden, özellikle Allahı inkâr eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ankara اَنْكَرَ z "inkâr etti" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

münşeat

Arapça nşA kökünden gelen munşaˀāt منشآت z "inşa edilenler, yapılar veya kompozisyonlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naşaˀa نشأ z "çıktı, belirdi, (su) kaynadı" fiilinin (IV) edilgen fiil sıfatı çoğuludur.