müneccim

münazara

Ar munāẓara(t) مناظرة z [#nẓr mufāˁala(t) III msd.] bakışma, rekabet etme, tartışma Ar naẓara نظر zbaktı

müncer

Ar muncarr منجرّ z [#crr munfaˁil VII fa.] bir yöne çekilen, evrilen Ar carra جَرَّ zçekti

münci

Ar muncī منجى z [#ncw mufˁil IV fa.] kurtarıcı Ar nacā نجا zkurtuldu, güvene kavuştu

mündemiç

Ar mundamic مندمج z [#dmc munfaˁil VII fa.] iç içe geçmiş, kompakt, şişman Ar damaca دَمَجَ ziçine girdi, sokuldu

münderecat

Ar mundaric مندرج z [#drc munfaˁil VII fa.] yazılı, kayda geçirilmiş +āt Ar daraca دَرَجَ zyürüdü, ayak izi bıraktı

müneccim

[ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
pādişāh girü düş gördi, sordı ki müneccim kığıruŋ [çağırın]

Ar munaccim منجّم z [#ncm mufaˁˁil II fa.] yıldız ilmiyle uğraşan kişi, astrolog Ar naccama نَجَّمَ z [II f.] yıldızlarla uğraştı Ar nacm نَجْم zyıldız

 nücum

Benzer sözcükler: müneccim başı


25.08.2015
münekkit

Ar *munaḳḳid منقّد z [#nḳd mufaˁˁil II fa.] Ar naḳada نقد ziğneledi, gagaladı

münevver

Ar munawwar منوّر z [#nwr mufaˁˁal II mef.] aydınlık, ışıklı Ar nawwara نَوَّرَ z [II f.] aydınlattı Ar nūr ışık

münezzeh

Ar munazzah منزّه z [#nzh mufaˁˁal II mef.] arınmış, (günaha ve kire) bulaşmamış Ar naziha نزه zarındı

münferit

Ar munfarid منفرِد z [#frd munfaˁil VII fa.] yalnızlaşmış, yalınmış, yalın, salt Ar farada فَرَضَ zyalnız idi

münfesih

Ar munfasiχ منفسخ z [#fsχ munfaˁil VII fa.] infisah etmiş, feshedilmiş Ar fasaχa فَسَخَ zfesh etti