münderecat

münazaa

Ar munāzaˁa(t) منازعة z [#nzˁ mufāˁala(t) III msd.] karşılıklı çekişme, niza etme Ar nazaˁa نزع zyırttı, kopardı

münazara

Ar munāẓara(t) مناظرة z [#nẓr mufāˁala(t) III msd.] bakışma, rekabet etme, tartışma Ar naẓara نظر zbaktı

müncer

Ar muncarr منجرّ z [#crr munfaˁil VII fa.] bir yöne çekilen, evrilen Ar carra جَرَّ zçekti

münci

Ar muncī منجى z [#ncw mufˁil IV fa.] kurtarıcı Ar nacā نجا zkurtuldu, güvene kavuştu

mündemiç

Ar mundamic مندمج z [#dmc munfaˁil VII fa.] iç içe geçmiş, kompakt, şişman Ar damaca دَمَجَ ziçine girdi, sokuldu

münderecat

münderic "içerilmiş, dahil" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
münderic: (...) usit. etiam comprehensus, contentus, collectus. YO: mündericāt "içerik, kitabın içindekiler listesi" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
mündericāt: Kitabın mevādd-ı muhteviyesi.

Ar mundaric مندرج z [#drc munfaˁil VII fa.] yazılı, kayda geçirilmiş +āt Ar daraca دَرَجَ zyürüdü, ayak izi bıraktı

 derç


03.09.2017
müneccim

Ar munaccim منجّم z [#ncm mufaˁˁil II fa.] yıldız ilmiyle uğraşan kişi, astrolog Ar naccama نَجَّمَ z [II f.] yıldızlarla uğraştı Ar nacm نَجْم zyıldız

münekkit

Ar *munaḳḳid منقّد z [#nḳd mufaˁˁil II fa.] Ar naḳada نقد ziğneledi, gagaladı

münevver

Ar munawwar منوّر z [#nwr mufaˁˁal II mef.] aydınlık, ışıklı Ar nawwara نَوَّرَ z [II f.] aydınlattı Ar nūr ışık

münezzeh

Ar munazzah منزّه z [#nzh mufaˁˁal II mef.] arınmış, (günaha ve kire) bulaşmamış Ar naziha نزه zarındı

münferit

Ar munfarid منفرِد z [#frd munfaˁil VII fa.] yalnızlaşmış, yalınmış, yalın, salt Ar farada فَرَضَ zyalnız idi