münazaa

münafık

Ar munāfiḳ منافِق z [#nfḳ mufāˁil III fa.] nifak sokan, ikiyüzlü Ar nāfaḳa نَافَقَ z [III f.] ikiyüzlülük etti, ikilik çıkardı

münakaşa

Ar munāḳaşa(t) مناقشة z [#nḳş mufāˁala(t) III msd.] tartışma Ar naḳaşa نَقَشَ zçaktı, çattı ≈ Aram nəḳaş נְקַשׁ zçatma, vurma, saplama

münasebet

Ar munāsaba(t) مناسبة z [#nsb mufāˁala(t) III msd.] ilişki, ilgi Ar nasaba نَسَبَ zilgili idi

münasip

Ar munāsib مناسِب z [#nsb mufāˁil III fa.] ilgili, uyumlu, orantılı Ar nasaba نَسَبَ zilgili idi

münavebe

Ar munāwaba(t) مناوبة z [#nwb mufāˁala(t) III msd.] nöbetleşme Ar nāba ناب zyerine geçti, nöbet aldı

münazaa

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
munāzaˁat = χarχaşa ḳılışdılar

Ar munāzaˁa(t) منازعة z [#nzˁ mufāˁala(t) III msd.] karşılıklı çekişme, niza etme Ar nazaˁa نزع zyırttı, kopardı

 niza


22.09.2017
münazara

Ar munāẓara(t) مناظرة z [#nẓr mufāˁala(t) III msd.] bakışma, rekabet etme, tartışma Ar naẓara نظر zbaktı

müncer

Ar muncarr منجرّ z [#crr munfaˁil VII fa.] bir yöne çekilen, evrilen Ar carra جَرَّ zçekti

münci

Ar muncī منجى z [#ncw mufˁil IV fa.] kurtarıcı Ar nacā نجا zkurtuldu, güvene kavuştu

mündemiç

Ar mundamic مندمج z [#dmc munfaˁil VII fa.] iç içe geçmiş, kompakt, şişman Ar damaca دَمَجَ ziçine girdi, sokuldu

münderecat

Ar mundaric مندرج z [#drc munfaˁil VII fa.] yazılı, kayda geçirilmiş +āt Ar daraca دَرَجَ zyürüdü, ayak izi bıraktı