mümtaz

mümbit

Arapça nbt kökünden gelen munbit منبت z "bitki yetiştiren, verimli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabata نبت z "bitki bitti, verim verdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mümessil

Arapça ms̠l kökünden gelen mumaṯṯil ممثّل z "benzeten" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maṯala مثل z "benzedi" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

mümeyyiz

Arapça myz kökünden gelen mumayyiz مُمَيِّز z "seçen, seçici, iyiyi kötüden ayıran" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māza مَازَ z "seçti, ayırdı" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

mümin

Arapça Amn kökünden gelen muˀmin مؤمن z "iman eden, inanan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça āmana آمن z "iman etti, inançlı idi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça amana أمن z "güvendi, inandı" fiilinin (IV) fiilidir.

mümkün

Arapça mkn kökünden gelen mumkin ممكن z "imkânlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amkana أمكن z "gücü yetti, mümkün idi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mümtaz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
kemāl-i ˁaḳl ü dāniş ve mezīd-i fehm ü bīniş ile mümtāz [akıl ve bilgi olgunluğu ve anlayış ve görüş çokluğu ile seçkin]

Köken

Arapça myz kökünden gelen mumtāz ممتاز z "imtiyazlı, seçkin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māza ماز z "seçti, ayırdı" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için temyiz maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

eyalet-i mümtaze


22.09.2014
mümteni

Arapça mnˁ kökünden gelen mumtaniˁ ممتنع z "men edilen, yasaklanmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça manaˁa مَنَعَ z "yasakladı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

mümzi

Arapça mḍy kökünden gelen mumḍi مُمْضٍ z "imza eden, sonlandıran" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maḍā مضا z "bitti" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

münacat

Arapça ncw kökünden gelen munācā(t) مناجاة z "1. gizlice söyleme, itiraf etme, 2. dua, ilahi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nacā نجا z "kurtuldu" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

münadi

Arapça ndw kökünden gelen munādi منادٍ z "bağıran, çığırtkan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nadā ندا z "bağırdı, nida etti" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

münafık

Arapça nfḳ kökünden gelen munāfiḳ منافِق z "nifak sokan, ikiyüzlü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nāfaḳa نَافَقَ z "ikiyüzlülük etti, ikilik çıkardı" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.