mümessil

mültezim

Ar multazim ملتزم z [#lzm muftaˁil VIII fa.] 1. bir şeye sarılan, sarmaşık, 2. bir işi üstlenen Ar lazima لزم zsarıldı, gerekti

mülti+

Fr/İng multi+ [bileşik adlarda] çok Lat multus çok << HAvr *ml̥-tó-s HAvr *mel-4 güçlü, büyük, çok

mültipl

Fr/İng multiple çoklu, çoğul OLat multiplum a.a. Lat multus çok

mümasil

Ar mumāṯil مماثل z [#ms̠l mufāˁil III fa.] bir şeyin misli veya benzeri olan, eş Ar maṯala مثل zbenzedi, gibi idi

mümbit

Ar munbit منبت z [#nbt mufˁil IV fa.] bitki yetiştiren, verimli Ar nabata نبت zbitki bitti, verim verdi

mümessil

"benzeten (simulator)" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
mümessil: Benzetici. YO: "... asimile eden (assimilator)" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
mümessil: (...) 3. Ağziyāyı [gıdaları] kan ve ete tahvil eden, Fr. assimilateur YO: "... temsil eden (representative)" [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
mümessil: (...) Bir diğerinin makamında bulunan, yerini tutan. Bir devlete yahut şahsa vekâlet eden, naip, vekil

Ar mumaṯṯil ممثّل z [#ms̠l mufaˁˁil II fa.] benzeten Ar maṯala مثل zbenzedi

 temsil

Benzer sözcükler: mümessillik


31.10.2014
mümeyyiz

Ar mumayyiz مُمَيِّز z [#myz mufaˁˁil II fa.] seçen, seçici, iyiyi kötüden ayıran Ar māza مَازَ zseçti, ayırdı

mümin

Ar muˀmin مؤمن z [#Amn mufˁil IV fa.] iman eden, inanan Ar āmana آمن z [IV f.] iman etti, inançlı idi Ar amana أمن zgüvendi, inandı

mümkün

Ar mumkin ممكن z [#mkn mufˁil IV fa.] imkânlı Ar amkana أمكن z [IV f.] gücü yetti, mümkün idi

mümtaz

Ar mumtāz ممتاز z [#myz muftaˁil VIII fa. & mef.] imtiyazlı, seçkin Ar māza ماز zseçti, ayırdı

mümteni

Ar mumtaniˁ ممتنع z [#mnˁ muftaˁil VIII fa.] men edilen, yasaklanmış Ar manaˁa مَنَعَ zyasakladı