mültezim

mülki

Ar mulkī ملكى z [nsb.] mülke veya devlet yönetimine ilişkin Ar mulk ملك zmülk, devlet

mülkiye

Ar (umūr) al-mulkīya(t) [fem. nsb.] memleket işleri Ar mulk [#mlk] mülk, devlet, memleket +īya(t)1

mülkiyet

Ar milk/mulk ملك z +īya(t)2

mülteci

Ar multaci مُلْتَجٍ z [#lcˁ muftaˁil VIII fa.] sığınan, iltica eden Ar lacaˀa لَجَأَ zsığındı

mültefit

Ar multafit ملتفت z [#lft muftaˁil VIII fa.] iltifat eden Ar lafata لفت zyüzünü veya dikkatini yöneltti

mültezim

"işe gözkulak olma" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
pādişāha beni bildirüŋ, hem işe mültezim oluŋ

Ar multazim ملتزم z [#lzm muftaˁil VIII fa.] 1. bir şeye sarılan, sarmaşık, 2. bir işi üstlenen Ar lazima لزم zsarıldı, gerekti

 iltizam

Not: 16. yy ortalarından itibaren Osmanlı devletinde vergi müteahhitlerine bu ad verilir.


03.02.2020
mülti+

Fr/İng multi+ [bileşik adlarda] çok Lat multus çok << HAvr *ml̥-tó-s HAvr *mel-4 güçlü, büyük, çok

mültipl

Fr/İng multiple çoklu, çoğul OLat multiplum a.a. Lat multus çok

mümasil

Ar mumāṯil مماثل z [#ms̠l mufāˁil III fa.] bir şeyin misli veya benzeri olan, eş Ar maṯala مثل zbenzedi, gibi idi

mümbit

Ar munbit منبت z [#nbt mufˁil IV fa.] bitki yetiştiren, verimli Ar nabata نبت zbitki bitti, verim verdi

mümessil

Ar mumaṯṯil ممثّل z [#ms̠l mufaˁˁil II fa.] benzeten Ar maṯala مثل zbenzedi