mültefit

mülk

Arapça mlk kökünden gelen milk veya mulk مِلك/مُلك z "1. sahip ve egemen olma, sahiplik, egemenlik, hükümdarlık, krallık, 2. sahip olunan şey, egemenlik alanı, devlet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malaka ملك z "sahip idi, egemen idi" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

mülki

Arapça mulkī ملكى z "mülke veya devlet yönetimine ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mulk ملك z "mülk, devlet" sözcüğünün nisbet halidir.

mülkiye

Arapça (umūr) al-mulkīya(t) "memleket işleri" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça mlk kökünden gelen mulk "mülk, devlet, memleket" sözcüğünün nisbet hali fiilidir.

mülkiyet

Arapça milk veya mulk ملك z sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.

mülteci

Arapça lcˁ kökünden gelen multaci مُلْتَجٍ z "sığınan, iltica eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lacaˀa لَجَأَ z "sığındı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

mültefit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Munyatu'l-Ghuzat, 1400 yılından önce]

Köken

Arapça lft kökünden gelen multafit ملتفت z "iltifat eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lafata لفت z "yüzünü veya dikkatini yöneltti" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için iltifat maddesine bakınız.


01.09.2017
mültezim

Arapça lzm kökünden gelen multazim ملتزم z "1. bir şeye sarılan, sarmaşık, 2. bir işi üstlenen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazima لزم z "sarıldı, gerekti" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

mülti+

Fransızca ve İngilizce multi+ "[bileşik adlarda] çok" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince multus "çok" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ml̥-tó-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mel-4 "güçlü, büyük, çok" kökünden türetilmiştir.

mültipl

Fransızca ve İngilizce multiple "çoklu, çoğul" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen multiplum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince multus "çok" sözcüğünden türetilmiştir.

mümasil

Arapça ms̠l kökünden gelen mumāṯil مماثل z "bir şeyin misli veya benzeri olan, eş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maṯala مثل z "benzedi, gibi idi" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

mümbit

Arapça nbt kökünden gelen munbit منبت z "bitki yetiştiren, verimli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabata نبت z "bitki bitti, verim verdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.