mülk

mülevves

Arapça lws̠ kökünden gelen mulawwaṯ ملوّث z "pis, bulaşık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lawwaṯa لَوَّثَ z "pisletti, bulaştırdı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça lawaṯa لَوَثَ z "kirli idi" fiilinin (II) fiilidir.

mülga

Arapça lġw kökünden gelen mulġā ملغَى z "ilga edilmiş, geçersiz kılınmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laġā لغا z "batıl ve geçersiz idi" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

mülhak

Arapça lḥḳ kökünden gelen mulḥaḳ ملحق z "ilhak edilmiş, eklenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḥaḳa لحق z "katıldı, eklendi" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

mülhem

Arapça lhm kökünden gelen mulham ملهم z "ilham olunan, kalbe düşen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alhama إلهام z "yuttu, ilham aldı" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

mülhit

Arapça lḥd kökünden gelen mulḥid ملحد z "kabir soyucu, mec. dinsiz, dinden çıkan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alḥada ألحد z "kabir yardı, mec. dinden çıktı" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça laḥd لحد z "lahit, antik Roma tarzında kabir" sözcüğünün (IV) fiilidir.

mülk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
hereditatio [miras] - Fa: mirat [miras!] - Tr: mulklamak [mülklemek] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
milk & mülk: [1.] Possidere, dominio tenere, [2.] regnum, ditio, possessio, [3.] possessio propria, patrimonium, jus patronatus. Mülk sahıbi, mülk idinmek.

Köken

Arapça mlk kökünden gelen milk veya mulk مِلك/مُلك z "1. sahip ve egemen olma, sahiplik, egemenlik, hükümdarlık, krallık, 2. sahip olunan şey, egemenlik alanı, devlet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malaka ملك z "sahip idi, egemen idi" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

Ek açıklama

“Malik olma” ve “hükümdar olma” anlamları arasında ayrım orta dönem Osmanlıcada belirmiş olmalıdır.

Benzer sözcükler

mülksüzleştirmek


06.04.2019
mülki

Arapça mulkī ملكى z "mülke veya devlet yönetimine ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mulk ملك z "mülk, devlet" sözcüğünün nisbet halidir.

mülkiye

Arapça (umūr) al-mulkīya(t) "memleket işleri" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça mlk kökünden gelen mulk "mülk, devlet, memleket" sözcüğünün nisbet hali fiilidir.

mülkiyet

Arapça milk veya mulk ملك z sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.

mülteci

Arapça lcˁ kökünden gelen multaci مُلْتَجٍ z "sığınan, iltica eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lacaˀa لَجَأَ z "sığındı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

mültefit

Arapça lft kökünden gelen multafit ملتفت z "iltifat eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lafata لفت z "yüzünü veya dikkatini yöneltti" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.