mülhit

mülazım

Arapça lzm kökünden gelen mulāzim ملازم z "1. eş, ekli, iliştirilmiş, 2. birine bağlı olarak hizmet eden, yardımcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazima لزم z "ilişti, gerekti" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

mülevves

Arapça lws̠ kökünden gelen mulawwaṯ ملوّث z "pis, bulaşık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lawwaṯa لَوَّثَ z "pisletti, bulaştırdı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça lawaṯa لَوَثَ z "kirli idi" fiilinin (II) fiilidir.

mülga

Arapça lġw kökünden gelen mulġā ملغَى z "ilga edilmiş, geçersiz kılınmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laġā لغا z "batıl ve geçersiz idi" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

mülhak

Arapça lḥḳ kökünden gelen mulḥaḳ ملحق z "ilhak edilmiş, eklenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḥaḳa لحق z "katıldı, eklendi" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

mülhem

Arapça lhm kökünden gelen mulham ملهم z "ilham olunan, kalbe düşen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alhama إلهام z "yuttu, ilham aldı" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

mülhit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
bazılar eytdiler, mülhidliğe yakındur dédiler.

Köken

Arapça lḥd kökünden gelen mulḥid ملحد z "kabir soyucu, mec. dinsiz, dinden çıkan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alḥada ألحد z "kabir yardı, mec. dinden çıktı" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça laḥd لحد z "lahit, antik Roma tarzında kabir" sözcüğünün (IV) fiilidir.

Daha fazla bilgi için lahit maddesine bakınız.


03.02.2020
mülk

Arapça mlk kökünden gelen milk veya mulk مِلك/مُلك z "1. sahip ve egemen olma, sahiplik, egemenlik, hükümdarlık, krallık, 2. sahip olunan şey, egemenlik alanı, devlet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malaka ملك z "sahip idi, egemen idi" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

mülki

Arapça mulkī ملكى z "mülke veya devlet yönetimine ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mulk ملك z "mülk, devlet" sözcüğünün nisbet halidir.

mülkiye

Arapça (umūr) al-mulkīya(t) "memleket işleri" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça mlk kökünden gelen mulk "mülk, devlet, memleket" sözcüğünün nisbet hali fiilidir.

mülkiyet

Arapça milk veya mulk ملك z sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.

mülteci

Arapça lcˁ kökünden gelen multaci مُلْتَجٍ z "sığınan, iltica eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lacaˀa لَجَأَ z "sığındı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.