mülga

mülahaza

Arapça lḥẓ kökünden gelen mulāḥaẓa(t) ملاحظة z "gözden geçirme, değerlendirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḥaẓa لَحَظَ z "göz attı, baktı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

mülakat

Arapça lḳy kökünden gelen mulāḳā(t) ملاقاة z "buluşma, karşılaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḳā لَقَا z "yüz yüze geldi, karşılaştı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

mülayim

Arapça lAm kökünden gelen mulāˀim ملائم z "uyan, uygun, uyumlu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laˀama لأم z "onardı, tedavi etti" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

mülazım

Arapça lzm kökünden gelen mulāzim ملازم z "1. eş, ekli, iliştirilmiş, 2. birine bağlı olarak hizmet eden, yardımcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazima لزم z "ilişti, gerekti" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

mülevves

Arapça lws̠ kökünden gelen mulawwaṯ ملوّث z "pis, bulaşık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lawwaṯa لَوَّثَ z "pisletti, bulaştırdı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça lawaṯa لَوَثَ z "kirli idi" fiilinin (II) fiilidir.

mülga
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Osmanlıca: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
mülġā: Lağv edilmiş.

Köken

Arapça lġw kökünden gelen mulġā ملغَى z "ilga edilmiş, geçersiz kılınmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laġā لغا z "batıl ve geçersiz idi" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için ilga maddesine bakınız.

Ek açıklama

Arapça ve klasik Osmanlıca sözlüklerde bulunmayan sözcük, Yeni Osmanlıca hukuk terimi olmalıdır.


03.02.2020
mülhak

Arapça lḥḳ kökünden gelen mulḥaḳ ملحق z "ilhak edilmiş, eklenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḥaḳa لحق z "katıldı, eklendi" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

mülhem

Arapça lhm kökünden gelen mulham ملهم z "ilham olunan, kalbe düşen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alhama إلهام z "yuttu, ilham aldı" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

mülhit

Arapça lḥd kökünden gelen mulḥid ملحد z "kabir soyucu, mec. dinsiz, dinden çıkan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alḥada ألحد z "kabir yardı, mec. dinden çıktı" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça laḥd لحد z "lahit, antik Roma tarzında kabir" sözcüğünün (IV) fiilidir.

mülk

Arapça mlk kökünden gelen milk veya mulk مِلك/مُلك z "1. sahip ve egemen olma, sahiplik, egemenlik, hükümdarlık, krallık, 2. sahip olunan şey, egemenlik alanı, devlet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malaka ملك z "sahip idi, egemen idi" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

mülki

Arapça mulkī ملكى z "mülke veya devlet yönetimine ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mulk ملك z "mülk, devlet" sözcüğünün nisbet halidir.