mühlet

müge

Fr muguet güzel kokulu bir çiçek EFr mugue/musc misk

mühendis

Ar muhandis مُهَنْدِس z [#hnds mufaˁlil q. fa.] arazi ölçen, geometrist, yapı ustası Ar handasa(t) هندسة zarazi ölçme, geometri

müheyya

Ar muhayyā مهيّا z [#hyA mufaˁˁal II mef.] hazır, hazırlanmış Ar hayya هَىَّ z [II f.] düzenledi, derledi

mühim

Ar muhimm مُهِمّ z [#hmm mufˁil IV fa.] önemli Ar hamma هَمَّ zönemsedi

mühimmat

Ar muhimmāt مُهِمَّات z [#hmm çoğ.] gereçler, gerekli şeyler Ar muhimma(t) مهمّة z [t.] önemli şey +āt

mühlet

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
bana mühlet virgil tā namaz kılam

Ar muhla(t) مُهْلة z [#mhl fuˁla(t) mr.] erteleme Ar mahala مَهَلَ zerteledi, geciktirdi

 mehil


25.08.2015
mühre

Fa muhre مهره z1. top, topçuk, bilye, 2. deniz kabuğu, 3. kâğıt perdahlamakta kullanılan bir tür deniz kabuğu, cila

mühtedi

Ar muhtadi مهتدٍ z [#hdy muftaˁil VIII fa.] doğru yola yönelen Ar hadā هَدَا zyol gösterdi

mühür

Fa muhr مهر zdamga << OFa mudrag a.a. (≈ Sans mudrā मुद्रा za.a. )

müjde

Fa mujde مژده ziyi haber, müjde ≈ Fa mujd مژد zJüpiter gezegeni, iyi haber ≈ Ave mijda- ödül

mükâfat

Ar mukāfā(t) مُكافاة z [#kfw mufāˁala(t) III msd.] 1. bedel verme, karşılığını ödeme, ödül verme, 2. bedel, ödül Ar kafā كَفَا zyetti