mühim

müfteri

Ar muftari مفتري z [#fry muftaˁil VIII fa.] iftira eden, suç isnat eden Ar farā فرا zyardı, yırttı, suçladı

müftü

Ar mufti مفتٍ z [#ftw mufˁil IV fa.] fetva veren Ar aftā أفتا z [IV f.] fetva verdi, hukuki görüş bildirdi Ar fatwā فتوَى z

müge

Fr muguet güzel kokulu bir çiçek EFr mugue/musc misk

mühendis

Ar muhandis مُهَنْدِس z [#hnds mufaˁlil q. fa.] arazi ölçen, geometrist, yapı ustası Ar handasa(t) هندسة zarazi ölçme, geometri

müheyya

Ar muhayyā مهيّا z [#hyA mufaˁˁal II mef.] hazır, hazırlanmış Ar hayya هَىَّ z [II f.] düzenledi, derledi

mühim

KTü: [ Seyf-i Sarayî, Gülistan tercümesi, 1391]
[ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
bir pādişāhe bir mühim maṣlaḥat düşdi

Ar muhimm مُهِمّ z [#hmm mufˁil IV fa.] önemli Ar hamma هَمَّ zönemsedi

 ehemmiyet

Benzer sözcükler: mühimme

Bu maddeye gönderenler: mühimmat


01.09.2017
mühimmat

Ar muhimmāt مُهِمَّات z [#hmm çoğ.] gereçler, gerekli şeyler Ar muhimma(t) مهمّة z [t.] önemli şey +āt

mühlet

Ar muhla(t) مُهْلة z [#mhl fuˁla(t) mr.] erteleme Ar mahala مَهَلَ zerteledi, geciktirdi

mühre

Fa muhre مهره z1. top, topçuk, bilye, 2. deniz kabuğu, 3. kâğıt perdahlamakta kullanılan bir tür deniz kabuğu, cila

mühtedi

Ar muhtadi مهتدٍ z [#hdy muftaˁil VIII fa.] doğru yola yönelen Ar hadā هَدَا zyol gösterdi

mühür

Fa muhr مهر zdamga << OFa mudrag a.a. (≈ Sans mudrā मुद्रा za.a. )