müheyya

müftehir

Ar muftaχir مفتخر z [#fχr muftaˁil VIII fa.] iftihar eden, övünen Ar faχara فخر zövündü

müfteri

Ar muftari مفتري z [#fry muftaˁil VIII fa.] iftira eden, suç isnat eden Ar farā فرا zyardı, yırttı, suçladı

müftü

Ar mufti مفتٍ z [#ftw mufˁil IV fa.] fetva veren Ar aftā أفتا z [IV f.] fetva verdi, hukuki görüş bildirdi Ar fatwā فتوَى z

müge

Fr muguet güzel kokulu bir çiçek EFr mugue/musc misk

mühendis

Ar muhandis مُهَنْدِس z [#hnds mufaˁlil q. fa.] arazi ölçen, geometrist, yapı ustası Ar handasa(t) هندسة zarazi ölçme, geometri

müheyya

[ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
kanda kim hāẕıḳ üstāḏlar var-ıdı cemˁ eyledi ve esbābı müheyyā kılub [malzemeyi hazır edip] geçdi

Ar muhayyā مهيّا z [#hyA mufaˁˁal II mef.] hazır, hazırlanmış Ar hayya هَىَّ z [II f.] düzenledi, derledi

 heyet


25.08.2015
mühim

Ar muhimm مُهِمّ z [#hmm mufˁil IV fa.] önemli Ar hamma هَمَّ zönemsedi

mühimmat

Ar muhimmāt مُهِمَّات z [#hmm çoğ.] gereçler, gerekli şeyler Ar muhimma(t) مهمّة z [t.] önemli şey +āt

mühlet

Ar muhla(t) مُهْلة z [#mhl fuˁla(t) mr.] erteleme Ar mahala مَهَلَ zerteledi, geciktirdi

mühre

Fa muhre مهره z1. top, topçuk, bilye, 2. deniz kabuğu, 3. kâğıt perdahlamakta kullanılan bir tür deniz kabuğu, cila

mühtedi

Ar muhtadi مهتدٍ z [#hdy muftaˁil VIII fa.] doğru yola yönelen Ar hadā هَدَا zyol gösterdi