müftü

müfreze

Arapça frz kökünden gelen mufraz مفرز z "ayrılmış" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça faraza فرز z "ayırdı" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

müfrit

Arapça frṭ kökünden gelen mufriṭ مفرط z "aşırı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraṭa فَرَطَ z "ileri gitti, sınırı aştı" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

müfsit

Arapça fsd kökünden gelen mufsid مفسِد z "fesat eden, bozguncu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça afsada أفسد z "bozdu" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça fasada فَسَدَ z "bozuldu" fiilinin (IV) fiilidir.

müftehir

Arapça fχr kökünden gelen muftaχir مفتخر z "iftihar eden, övünen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faχara فخر z "övündü" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

müfteri

Arapça fry kökünden gelen muftari مفتري z "iftira eden, suç isnat eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça farā فرا z "yardı, yırttı, suçladı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

müftü
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
cümle Merv χalāyıkı anı müftī ve müderris eylendiler.

Köken

Arapça ftw kökünden gelen mufti مفتٍ z "fetva veren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aftā أفتا z "fetva verdi, hukuki görüş bildirdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça fatwā فتوَى z sözcüğünün (IV) fiilidir.

Daha fazla bilgi için fetva maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

müftülük


21.09.2017
müge

Fransızca muguet "güzel kokulu bir çiçek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca mugue veya musc "misk" sözcüğünden türetilmiştir.

mühendis

Arapça hnds kökünden gelen muhandis مُهَنْدِس z "arazi ölçen, geometrist, yapı ustası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça handasa(t) هندسة z "arazi ölçme, geometri" sözcüğünün mufaˁlil vezninde murabba (dörtlü) etken fiil sıfatııdır.

müheyya

Arapça hyA kökünden gelen muhayyā مهيّا z "hazır, hazırlanmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hayya هَىَّ z "düzenledi, derledi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

mühim

Arapça hmm kökünden gelen muhimm مُهِمّ z "önemli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hamma هَمَّ z "önemsedi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mühimmat

Arapça hmm kökünden gelen muhimmāt مُهِمَّات z "gereçler, gerekli şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça muhimma(t) مهمّة z "önemli şey" sözcüğünün çoğuludur.