müftü

müfreze

Ar mufraz مفرز z [#frz mufˁal IV mef.] ayrılmış Ar faraza فرز zayırdı

müfrit

Ar mufriṭ مفرط z [#frṭ mufˁil IV fa.] aşırı Ar faraṭa فَرَطَ zileri gitti, sınırı aştı

müfsit

Ar mufsid مفسِد z [#fsd mufˁil IV fa.] fesat eden, bozguncu Ar afsada أفسد z [IV f.] bozdu Ar fasada فَسَدَ zbozuldu

müftehir

Ar muftaχir مفتخر z [#fχr muftaˁil VIII fa.] iftihar eden, övünen Ar faχara فخر zövündü

müfteri

Ar muftari مفتري z [#fry muftaˁil VIII fa.] iftira eden, suç isnat eden Ar farā فرا zyardı, yırttı, suçladı

müftü

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
cümle Merv χalāyıkı anı müftī ve müderris eylendiler.

Ar mufti مفتٍ z [#ftw mufˁil IV fa.] fetva veren Ar aftā أفتا z [IV f.] fetva verdi, hukuki görüş bildirdi Ar fatwā فتوَى z

 fetva

Benzer sözcükler: müftülük


21.09.2017
müge

Fr muguet güzel kokulu bir çiçek EFr mugue/musc misk

mühendis

Ar muhandis مُهَنْدِس z [#hnds mufaˁlil q. fa.] arazi ölçen, geometrist, yapı ustası Ar handasa(t) هندسة zarazi ölçme, geometri

müheyya

Ar muhayyā مهيّا z [#hyA mufaˁˁal II mef.] hazır, hazırlanmış Ar hayya هَىَّ z [II f.] düzenledi, derledi

mühim

Ar muhimm مُهِمّ z [#hmm mufˁil IV fa.] çok gerekli, önemli Ar hamma هَمَّ zendişe etti, önemsedi

mühimmat

Ar muhimmāt مُهِمَّات z [#hmm çoğ.] gereçler, gerekli şeyler Ar muhimma(t) مهمّة z [t.] önemli şey +āt