müessese

müeccel

Arapça Acl kökünden gelen muˀaccal مؤجل z "tecil edilmiş, ertelenen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça acila أجل z "bekledi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müeddep

Arapça Adb kökünden gelen muˀaddab مؤدّب z "terbiyeli, edepli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça adab أدب z "görgü, terbiye" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müellif

Arapça Alf kökünden gelen muˀallif مؤلِّف z "uyduran, derleyen, kompoze eden, yazar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alifa أَلِفَ z "uydu, alıştı" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müennes

Arapça nsw kökünden gelen muˀannas مؤنس‎ z "dişi, gramerde dişil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nisāˀ "kadınlar" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müesses

Arapça Ass kökünden gelen muˀassas مؤسّس z "temellenmiş, tesis edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça assasa اسّس z "temel koydu" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça uss اسّ z "temel, baz, esas" sözcüğünün (II) fiilidir.

müessese
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
müessesāt-i askeriye Yeni Osmanlıca: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
müessesāt gibi taˁbirler öteden beri yalnız cemˁi [çoğul] suretde kullanılıp, ahiren elsine-i ecnebiye [yabancı dil] tercümelerinde müfredlerin [tekillerin] de istimāline ihtiyac görülüp, meselā monument ve institution kelimelerinin tercümesinde müessese demeğe başlanmışdır.

Köken

Arapça Ass kökünden gelen muˀassas مؤسّس z "kurulmuş, tesis edilmiş" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için müesses maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

müesseseleşmek


05.09.2017
müessif

Arapça Asf kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *muˀassif مؤسِّف z "üzüntü veren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça asafa أَسفَ z "esef etti, üzüldü" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müessir

Arapça As̠r kökünden gelen muˀaṯṯir مؤثّر z "tesir eden, eser bırakan, etkili" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aṯṯara أَثَّرَ z "iz bıraktı" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müeyyide

Arapça Ayd kökünden gelen muˀayyid مؤيّد z "teyit ve takviye eden, konfirme eden, kuvvetlendiren" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ayyada أيد z "teyit etti" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müezzin

Arapça Aḏn kökünden gelen muˀaḏḏin مُؤَذِّن z "ezan okuyan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aḏḏana أَذَّنَ z "ezan okudu" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça aḏān أذان z "ezan" sözcüğünün (II) fiilidir.

müfessir

Arapça fsr kökünden gelen mufassir مفسّر z "tefsir eden, yorumlayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fassara فسر z "yorumladı" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.