müellif

müdrik

Arapça drk kökünden gelen mudrik مدرك z "idrak eden, kavrayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daraka درك z "hedefe veya sona ulaştı" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

müdür

Arapça dwr kökünden gelen mudīr مدير z "çeviren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāra دار z "çevirdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

müebbet

Arapça Abd kökünden gelen muˀabbad مؤبّد z "kalıcılaşmış, kalıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça abada أَبَدَ z "kaldı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müeccel

Arapça Acl kökünden gelen muˀaccal مؤجل z "tecil edilmiş, ertelenen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça acila أجل z "bekledi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müeddep

Arapça Adb kökünden gelen muˀaddab مؤدّب z "terbiyeli, edepli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça adab أدب z "görgü, terbiye" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müellif
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
sad-hezārān [yüzbinlerce] āferīn bu kitābuŋ müellifine, kātibine, okıyana, diŋleyene

Köken

Arapça Alf kökünden gelen muˀallif مؤلِّف z "uyduran, derleyen, kompoze eden, yazar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alifa أَلِفَ z "uydu, alıştı" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için telif maddesine bakınız.


13.05.2015
müennes

Arapça nsw kökünden gelen muˀannas مؤنس‎ z "dişi, gramerde dişil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nisāˀ "kadınlar" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müesses

Arapça Ass kökünden gelen muˀassas مؤسّس z "temellenmiş, tesis edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça assasa اسّس z "temel koydu" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça uss اسّ z "temel, baz, esas" sözcüğünün (II) fiilidir.

müessese

Arapça Ass kökünden gelen muˀassas مؤسّس z "kurulmuş, tesis edilmiş" sözcüğünden türetilmiştir.

müessif

Arapça Asf kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *muˀassif مؤسِّف z "üzüntü veren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça asafa أَسفَ z "esef etti, üzüldü" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müessir

Arapça As̠r kökünden gelen muˀaṯṯir مؤثّر z "tesir eden, eser bırakan, etkili" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aṯṯara أَثَّرَ z "iz bıraktı" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.