müebbet

müdellel

Arapça dll kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *mudallal مدلّل z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dalīl دليل z "delil" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müderris

Arapça drs kökünden gelen mudarris مدرّس z "tedris eden, hoca" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça darasa دَرَسَ z "öğrendi, ders gördü" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müdevver

Arapça dwr kökünden gelen mudawwar مدوّر z "daire veya top şeklinde olan, yuvarlak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāra دار z "döndü" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müdrik

Arapça drk kökünden gelen mudrik مدرك z "idrak eden, kavrayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daraka درك z "hedefe veya sona ulaştı" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

müdür

Arapça dwr kökünden gelen mudīr مدير z "çeviren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāra دار z "çevirdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

müebbet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Danişmend-Name, 1360]
Salavāt vire ki dāyim şād ola cānı / Mü’ebbed anda sen rāhat bula cānı

Köken

Arapça Abd kökünden gelen muˀabbad مؤبّد z "kalıcılaşmış, kalıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça abada أَبَدَ z "kaldı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için ebet maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

ağırlaştırılmış müebbet, müebbeden, müebbet hapis


05.10.2017
müeccel

Arapça Acl kökünden gelen muˀaccal مؤجل z "tecil edilmiş, ertelenen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça acila أجل z "bekledi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müeddep

Arapça Adb kökünden gelen muˀaddab مؤدّب z "terbiyeli, edepli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça adab أدب z "görgü, terbiye" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müellif

Arapça Alf kökünden gelen muˀallif مؤلِّف z "uyduran, derleyen, kompoze eden, yazar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alifa أَلِفَ z "uydu, alıştı" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müennes

Arapça nsw kökünden gelen muˀannas مؤنس‎ z "dişi, gramerde dişil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nisāˀ "kadınlar" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müesses

Arapça Ass kökünden gelen muˀassas مؤسّس z "temellenmiş, tesis edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça assasa اسّس z "temel koydu" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça uss اسّ z "temel, baz, esas" sözcüğünün (II) fiilidir.