müdebbir

müdahil

Arapça dχl kökünden gelen mudāχil مداخل z "araya giren, müdahale eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daχala دَخَلَ z "girdi, dahil oldu" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

müdana

Arapça mudāhana(t) مداهنة z "yağcılık, dalkavukluk" sözcüğünden alıntıdır.

müdavim

Arapça dwm kökünden gelen mudāwim مداوم z "devam eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāma دام z "devam etti" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

müddei

Arapça dˁw kökünden gelen muddaˁi مدَّعٍ z "iddia eden, davacı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daˁā دَاعَ z "dava etti, çağırdı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

müddet

Arapça mdd kökünden gelen mudda(t) مدّة z "zaman veya mekânda uzunluk, süre" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madda مَدَّ z "uzadı" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

müdebbir
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
bulanuŋ adın müdebbirler oχı / dünyāde bunlar ḥaḳın emrin sürer

Köken

Arapça dbr kökünden gelen mudabbir مدبّر z "ardını düşünen, tedbir eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dabbara دَبَّرَ z "arkasını düşündü, planladı" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için tedbir maddesine bakınız.


04.05.2015
müdellel

Arapça dll kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *mudallal مدلّل z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dalīl دليل z "delil" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müderris

Arapça drs kökünden gelen mudarris مدرّس z "tedris eden, hoca" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça darasa دَرَسَ z "öğrendi, ders gördü" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müdevver

Arapça dwr kökünden gelen mudawwar مدوّر z "daire veya top şeklinde olan, yuvarlak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāra دار z "döndü" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müdrik

Arapça drk kökünden gelen mudrik مدرك z "idrak eden, kavrayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daraka درك z "hedefe veya sona ulaştı" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

müdür

Arapça dwr kökünden gelen mudīr مدير z "çeviren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāra دار z "çevirdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.