mücerret

mücazat

Ar mucāzā(t) مجازاة z [#czy mufāˁala(t) III msd.] cezalandırma Ar cazā جَزَا zsuç bedeli ödedi

mücbir

Ar mucbir مجبر z [#cbr mufˁil IV fa.] icbar eden, zorlayıcı Ar cabara جبر zgüç kullandı

müceddit

Ar mucaddid مجدّد z [#cdd mufaˁˁil II fa.] yenileyen, yenilikçi Ar cadīd yeni

mücehhez

Ar mucahhaz مجهّز z [#chz mufaˁˁal II mef.] techiz edilmiş, donanımlı Ar cahaza جَهَزَ zdonandı

mücellit

Ar mucallid مجلّد z [#cld mufaˁˁil II fa.] kitap ciltleyen, deri kaplayan Ar cild جلد zderi

mücerret

[ anon., Nehcü'l-Feradis, 1358]
elgindeki [elindeki] ne kim dünyāvī bar, cümlesini mülkindin çıḳarğıl, mücerred bolğıl [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
muggierét: chasto & vergine [bakire kız]

Ar mucarrad مجرّد z [#crd mufaˁˁal II mef.] 1. tecrit edilmiş, yalın, yalnız, 2. soyut Ar carada جَرَدَ zsoydu

 tecrit


25.08.2017
mücessem

Ar mucassam مجسّم z [#csm mufaˁˁal II mef.] cisimleşmiş, hacimli, dolgun Ar cassama جَسَّمَ z [II f.] cisimleşti Ar cism beden, cüsse

mücevher

Ar mucawhar مُجَوْهَر z [#cwhr mufaˁlal q. mef.] kıymetli taşla bezeli Ar cawhar جَوْهَر zkıymetli taş

mücrim

Ar mucrim مجرم z [#crm mufˁil IV fa.] cürüm işleyen, suçlu Ar carama جَرَمَ zsuç işledi

mücver

<< TTü mücmer kıyma, yumurta, soğanla yapılan tava yemeği Ar mucammar? [#cmr mufaˁˁal II mef.] közlenmiş, kömürde pişirilmiş

müçtehit

Ar muctahid مجتهِد z [#chd muftaˁil VIII fa.] içtihat eden, dinde ve hukukta yeni kurallar getiren Ar cahada جَهَدَ zgayret etti