mücahit

mübayaa

Arapça byˁ kökünden gelen mubāyaˁa(t) مبايعة z "alışveriş etme, biat etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bāˁa باع z "sattı, alıp sattı, biat etti" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müberra

Arapça brA kökünden gelen mubarrā مبرّا z "kurtarılmış, muaf, arınık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bariˀa بَرِأَ z "aklandı, muaf oldu" fiilinin (II) edilgen fiil sıfatııdır.

mübin

Arapça byn kökünden gelen mubīn مبين z "hayır ve şerri ayırt eden, aşikâr" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça abāna "iyiyi kötüden ayırdı, açık etti" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mücadele

Arapça cdl kökünden gelen mucādala(t) مجادلة z "kavga, tartışma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cādala جادل z "kavga etti, tartıştı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

mücahede

Arapça chd kökünden gelen mucāhada(t) مجاهدة z "gayret etme, uğraş, çaba" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahada جَهَدَ z "gayret etti, uğraştı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

mücahit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Danişmend-Name, 1360]
Ol biş yüz ğāzī murābıṭ ve mücāhid el bir idüp şehr içinde kāfirleri kırdılar.

Köken

Arapça chd kökünden gelen mucāhid مجاهِد z "gayret eden, cihat eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahada جَهَدَ z "gayret etti, özellikle din uğruna çaba gösterdi" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için mücahede maddesine bakınız.


09.09.2017
mücavir

Arapça cwr kökünden gelen mucāwir مُجَاوِر z "komşu, civarda olan, özellikle Kâbe civarında oturan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāwara ‎رَ‎جَاو z "komşu idi" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

mücazat

Arapça czy kökünden gelen mucāzā(t) مجازاة z "cezalandırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cazā جَزَا z "suç bedeli ödedi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

mücbir

Arapça cbr kökünden gelen mucbir مجبر z "icbar eden, zorlayıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cabara جبر z "güç kullandı" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

müceddit

Arapça cdd kökünden gelen mucaddid مجدّد z "yenileyen, yenilikçi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cadīd "yeni" sözcüğünün mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

mücehhez

Arapça chz kökünden gelen mucahhaz مجهّز z "techiz edilmiş, donanımlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahaza جَهَزَ z "donandı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.