mübin

mübarek

Arapça brk kökünden gelen mubārak مبارك z "kutlu, kutsanmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraka(t) بركة z "kutsama, bereket" sözcüğünün mufāˁal vezninde (III) edilgen fiil sıfatııdır.

mübareze

Arapça brz kökünden gelen mubāraza(t) مبارزة z "karşılıklı meydana çıkma, çatışma, dövüş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraza بَرَزَ z "meydana çıktı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

mübaşir

Arapça bşr kökünden gelen mubāşir مباشر z "1. cinsel ilişkiye giren, 2. bir işi şahsen yürüten" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bāşara باشر z "1. ten temasında bulundu, 2. bir işi bizzat ve şahsen yürüttü" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça başar veya başara(t) بشر/بشرة z "ten, beden, insan gövdesi" sözcüğünün (III) fiilidir.

mübayaa

Arapça byˁ kökünden gelen mubāyaˁa(t) مبايعة z "alışveriş etme, biat etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bāˁa باع z "sattı, alıp sattı, biat etti" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müberra

Arapça brA kökünden gelen mubarrā مبرّا z "kurtarılmış, muaf, arınık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bariˀa بَرِأَ z "aklandı, muaf oldu" fiilinin (II) edilgen fiil sıfatııdır.

mübin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
birisi Kur’ān u tefsīr-i mübīn

Köken

Arapça byn kökünden gelen mubīn مبين z "hayır ve şerri ayırt eden, aşikâr" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça abāna "iyiyi kötüden ayırdı, açık etti" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için beyan maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

din-i mübin, mübeyyin, tebeyyün, tibyan


22.02.2020
mücadele

Arapça cdl kökünden gelen mucādala(t) مجادلة z "kavga, tartışma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cādala جادل z "kavga etti, tartıştı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

mücahede

Arapça chd kökünden gelen mucāhada(t) مجاهدة z "gayret etme, uğraş, çaba" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahada جَهَدَ z "gayret etti, uğraştı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

mücahit

Arapça chd kökünden gelen mucāhid مجاهِد z "gayret eden, cihat eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahada جَهَدَ z "gayret etti, özellikle din uğruna çaba gösterdi" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

mücavir

Arapça cwr kökünden gelen mucāwir مُجَاوِر z "komşu, civarda olan, özellikle Kâbe civarında oturan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāwara ‎رَ‎جَاو z "komşu idi" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

mücazat

Arapça czy kökünden gelen mucāzā(t) مجازاة z "cezalandırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cazā جَزَا z "suç bedeli ödedi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.