mübalağa

muzır

Arapça ḍrr kökünden gelen muḍirr مُضِرّ z "zarar veren, zararlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍarra ضَرَّ z "zarar verdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

muzip

Arapça ˁḏb kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *muˁḏib مُعْذِب z "azap veren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḏaba عَذَبَ z "engel oldu, sıkıntı verdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mübadele

Arapça bdl kökünden gelen mubādala(t) مبادلة z "değiş tokuş etme, bedeliyle değiştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badal بدل z "bedel, eşdeğer" sözcüğünün mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

mübadil

Arapça bdl kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *mubādil مبادل z "değiş tokuş eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badal مبادلة z "eşdeğer, bedel" sözcüğünün mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

mübah

Arapça bwḥ kökünden gelen mubāḥ مباح z "izinli, yasak olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça abāḥa أباح z "izin verdi, serbest bıraktı" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça bāḥa بَاحَ z "açık ve düz idi" fiilinin (IV) fiilidir.

mübalağa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
daŋsukladı anı = mubālağat kıldı "çok (sıfat)" [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
χūb-cemāl yigrekdür mübālaġa māldan "... abartı" [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
ne deŋlü ki şiˁrde mübālaġa yalan hüner ise daχı ki oranla χoşdur.

Köken

Arapça blġ kökünden gelen mubālaġa(t) مبالغة z "haddi aşma, çok olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balaġa بَلَغَ z "ulaştı, yetişti" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için büluğ maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

mübalağalı, mübalağasız


22.09.2017
mübarek

Arapça brk kökünden gelen mubārak مبارك z "kutlu, kutsanmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraka(t) بركة z "kutsama, bereket" sözcüğünün mufāˁal vezninde (III) edilgen fiil sıfatııdır.

mübareze

Arapça brz kökünden gelen mubāraza(t) مبارزة z "karşılıklı meydana çıkma, çatışma, dövüş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraza بَرَزَ z "meydana çıktı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

mübaşir

Arapça bşr kökünden gelen mubāşir مباشر z "1. cinsel ilişkiye giren, 2. bir işi şahsen yürüten" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bāşara باشر z "1. ten temasında bulundu, 2. bir işi bizzat ve şahsen yürüttü" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça başar veya başara(t) بشر/بشرة z "ten, beden, insan gövdesi" sözcüğünün (III) fiilidir.

mübayaa

Arapça byˁ kökünden gelen mubāyaˁa(t) مبايعة z "alışveriş etme, biat etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bāˁa باع z "sattı, alıp sattı, biat etti" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müberra

Arapça brA kökünden gelen mubarrā مبرّا z "kurtarılmış, muaf, arınık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bariˀa بَرِأَ z "aklandı, muaf oldu" fiilinin (II) edilgen fiil sıfatııdır.