müştak2

müşkül

Arapça şkl kökünden gelen muşkil مشكل z "kuşkulu, muğlak, zor" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aşkala أشكل z "bulanık ve zor duruma getirdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça şakala شكل z "ayaklarına ket vurdu" fiilinin (IV) fiilidir.

müşküle

Müşküle veya Müşküre مشك z "İznik'e bağlı köy" özel adından türetilmiştir.

müşkülpesent

Arapça muşkil مشكل z "zor" ve Farsça pasand پسند z "hoşlanan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça pasandīdan پسنديدن z "hoş görmek, tercih etmek" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Farsça pas "geri" ve Farsça andīdan "düşünmek" sözcüklerinin bileşiğidir. )

müşrik

Arapça şrk kökünden gelen muşrik مشرك z "tanrıya şirk koşan, çoktanrıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarika شَرِكَ z "paylaştı, ortak oldu" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

müştak1

Arapça şḳḳ kökünden gelen muştaḳḳ مشتقّ z "iştikak olunan, (etimolojide) türemiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aştaḳḳa "(kelime) türetti" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

müştak2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
Çalap dīdārınuŋ muştāḳıdır [tanrının cemalini özler] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
müştāk: Desiderio affectus, qui desiderat, cupidus, avidus videndi.

Köken

Arapça şwk kökünden gelen muştāḳ مشتاق z "arzulayan, isteyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāḳa شَاقَ z "istedi" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatı edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için iştiyak maddesine bakınız.


28.07.2015
müşteki

Arapça şkw kökünden gelen muştaki مشتكى z "şikâyet eden, şikâyetçi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şakā شكا z "yakındı, şikâyet etti" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

müştemilat

Arapça şml kökünden gelen muştamal مشتمل z "içerilen, kapsanan, barındırılan, şümulüne alınan" sözcüğünden +āt ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça şamala شَمَلَ z "kucakladı, kapsadı" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

müşterek

Arapça şrk kökünden gelen muştarak مشترك z "iştirak edilen, ortaklaşa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarika شَرِكَ z "paylaştı, ortak oldu" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

müşteri

Arapça şry kökünden gelen muştari مُشْتَرٍ z "satın alan, alıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarā شَرَا z "satın aldı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

mütalaa

Arapça ṭlˁ kökünden gelen muṭālaˁa(t) مطالعة z "inceleme, inceleyerek gerçeği ortaya çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaˁa طَلَعَ z "ortaya çıktı, belirdi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.